Zonder regionale samenwerking geen Regio Deal
30 september 2022

Karin van Meer, programmamanager Regio Deal Noordoost Brabant, is specialist op het gebied van arbeidsmarkt, beleid, het schrijven van regionale actieprogramma’s en het opzetten van samenwerkingsverbanden. Zij voelt zich dan ook als een vis in het water als programmamanager Regio Deal. 

delen

Karin gelooft in schaalgrootte: “Door samen te werken kun je grotere opgaves oppakken”, onderbouwt ze. “Samenwerken zorgt voor efficiency, een groter netwerk en je vergroot als regio je slagkracht en lobby kansen. Zonder regionale samenwerking, was er geen Regio Deal geweest.”

 

Uniek instrument

De Regio Deal was een nieuw instrument in het kabinet Rutte III. Waar voorheen het beleid vanuit het kabinet werd bepaald, vroeg het kabinet deze keer aan de regio’s welke opgaves zij belangrijk vonden om de brede welvaart te verbeteren. Zo konden gemeenten binnen deze regio’s zelf bepalen waar zij de focus op wilden leggen samen met hun partners. Dit maakt de Regio Deal een uniek instrument.

 

Karin: “Meestal krijg je financiële middelen voor het uitvoeren van een rijksopgave, maar nu konden we als regio zelf een voorstel schrijven. We moesten bepalen wat onze grootste opgaves zijn en op welke opgaves we een partnerschap met het Rijk wilden aangaan.” Het voorstel werd in november 2019 ingediend. “Ik weet nog goed dat we op 14 februari 2020 het nieuws te horen kregen dat we van het Rijk 10 miljoen euro toegekend kregen. Dit vieren we ieder jaar op die datum.” Gemeenten, waterschappen, provincie en ondernemers vulden dit bedrag aan waardoor er uiteindelijk ruim 40 miljoen euro beschikbaar kwam om de leefbaarheid en brede welvaart in de regio Noordoost-Brabant te versterken.

 

17 projecten

In totaal worden er 17 projecten uitgevoerd vanuit de Regio Deal onder de pijlers ‘Goed Leven’, ‘Fijn Wonen’ en ‘Anders Werken’. Het kleinste project bedraagt zo’n 60.000 euro en het grootste project zo’n 12 miljoen. Een groot verschil in omvang met dus ook een groot verschil in doorlooptijd, resultaat en impact. Van een haalbaarheidsonderzoek tot innovatievouchers voor ondernemers, van een project over voedseleducatie tot en met doorontwikkeling van AgroProeftuin de Peel. Het ene project is door de Regio Deal in een versnelling gekomen, het andere project was er zonder Regio Deal wellicht nooit geweest.

 

Karin is vooral trots op het feit dat alle projecten lopen, want de opstartfase was tijdens corona. “Als je elkaar niet kunt ontmoeten, is het lastig samenwerken, maar gelukkig heeft iedereen zijn weg daarin gevonden. De doelstellingen en gewenste resultaten liggen bij de meeste projecten keurig op koers.”

Op de foto v.l.n.r. René Peerenboom (regiomanager RNOB), Dorothé van den Aker (regio accountmanager provincie Noord-Brabant), Claire van Nuenen (SPARK makers zone), Richard Rongen (Leefbaarheid in de dorpen), Liesbeth Endendijk (Noordoost Brabant Werkt), Karin van Meer, Mindy Bax (kassier Regio Deal), Cindy Hagenstein (Circulaire verpakkingen), Angela van der Sanden (Ontwikkel- en expertisecentrum Duurzame Eiwitten), Arnold Kooij (Stallenaanpak), Nisha Marapin (secretaris Regio Deal) en Marlies Kampschreur (Waterschap Aa en Maas). 

 

Verbinden

Als programmamanager is Karin vooral bezig met het leggen van verbindingen, tussen projecten, besturen, provincie en Rijk. “Ik probeer iedereen enthousiast te maken en houden om mee te doen. Ik wijs mkb’ers en beleidsmedewerkers op kansen die de Regio Deal kan bieden. We hebben hiervoor een speciale kansenkaart ontwikkeld. We zijn in deze periode een rondje aan het maken langs alle nieuwe bestuurlijke trekkers (burgemeesters en wethouders) om ze te informeren over de Regio Deal en vragen te beantwoorden. Als ondernemers in contact willen komen met gemeenten, dan faciliteer ik de ondernemers om dit zo efficiënt mogelijk te doen. We kunnen natuurlijk niet voor iedere vraag een nieuw overleg inplannen, maar we kunnen wel vragen verzamelen, bundelen en tijdens bijvoorbeeld een Rijk-regiooverleg inbrengen.” 

 

Karin is als programmamanager ook degene die de financiën of verdeling van de gelden bewaakt en verantwoording aflegt aan het Rijk en het bestuur van de Regio Deal. Daarnaast bezoekt zij de projecten en houdt ze de vinger aan de pols wat betreft de voortgang. “Twee keer per jaar organiseer ik een uitwisseling tussen projecten. Hierdoor ontstaan mooie kruisbestuivingen tussen projecten en het verbreedt ieders blikveld.”

Door samen te werken werken zorg je voor efficiency, een groter netwerk en vergroot je als regio je slagkracht en lobby kansen. 

Borging

Karin houdt als programmamanager de voortgang van de projecten nauw in de gaten. Vooral het onderwerp ‘borging’ staat hoog op haar prioriteitenlijstje. “Vanaf het eerste voortgangsgesprek stel ik de vraag ‘hoe ga je na afloop verder?’ Wat als je project succesvol is? Wat als je haalbaarheidsstudie positief is? Wat als de subsidie afloopt? Hier moet je in een vroeg stadium over nadenken”, vindt de programmamanager. 

Op 31 december 2024 loopt deze Regio Deal af. Sommige projecten zijn al eerder afgerond, acht van de 17 projecten lopen door tot het eind, de zogenaamde sleutelprojecten. En dan? Karin staat al in de startblokken om een nieuwe propositie voor te bereiden. De vierde tranche (aanvraagperiode) loopt nu. “Die kwam te vroeg, want we zitten nog middenin de huidige deal. Maar de vijfde tranche verwachten we in de zomer van 2023. Daar gaan we zeker op inschrijven.” 

 

Onze Regio Deal in de schijnwerpers

Een leuk weetje is, dat Regio Deal Noordoost-Brabant binnenkort extra in de schijnwerpers staat. “Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), die sinds dit jaar verantwoordelijk is voor de Regio Deals, heeft ons gevraagd om in oktober aan andere regio’s te komen vertellen over onze Regio Deal; hoe hebben wij het aangepakt en hoe gaat het in de uitvoering. Samen met het ministerie maken we een film om andere regio’s te informeren, inspireren en enthousiasmeren voor de vierde tranche. Op zo’n uitnodiging mag je als regio trots zijn”, vindt Karin.

 

Blijf elkaar vooral opzoeken

Hoe de regio er over een aantal jaar uitziet? “Dan zijn we nog steeds een regio waarin het goed leven, fijn wonen en werken is. Met een vitale(re) leefomgeving, die duurza(a)m(er) bereikbaar is, waarin het aantrekkelijk(er) is om je te vestigen en waar (meer) talent behouden blijft.” 

 

Waar Karin op hoopt, is dat overheid, onderwijs en ondernemers elkaar nog sneller en beter weten te vinden, dat we nog meer als één gezamenlijke partij aan opgaves werken, dat we nog meer het gezamenlijk belang zien en dat wat er al is, verder verstevigd wordt. “Het zou mooi zijn als de Regio Deal een vervolg krijgt, want je hebt tijd nodig om elkaar te leren kennen en samen te bouwen. De Regio Deal is in ieder geval een mooi instrument dat het ‘samen doen’ stimuleert. En zonder regionale samenwerking geen Regio Deal”, aldus de trotse programmamanager. 

Karin van Meer

Karin van Meer is 53 jaar, heeft drie dochters en woont in Haaren, aan de rand van de regio Noordoost-Brabant. Zij studeerde bedrijfs- en consumentenwetenschappen aan de Wageningen University en startte haar loopbaan bij het CNV als beleidsadviseur voor regionale besturen arbeidsvoorziening in Overijssel. Later verhuisde ze naar Noord-Brabant en bleef zij actief in het arbeidsmarktadvies. In 2007 was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Die vond Karin bij de gemeente ’s-Hertogenbosch als beleidsmedewerker arbeidsmarkt en sociale zaken en later programmamanager bij Noordoost-Brabant Werkt. Al haar hele carrière ligt de focus op regionale samenwerking én samenwerkingsverbanden tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Deze ervaring komt Karin nu erg goed van pas in haar huidige functie als programmamanager Regio Deal Noordoost-Brabant. 

Regio Deal Noordoost Brabant, dat doen we samen!
Inwoners • werkgevers • werkgeversorganisaties • bewonerscollectieven • boeren • tuinders • hightech bedrijven • maakindustrie • basisscholen • horecabedrijven • supermarkten • horecaleveranciers • voedselverwerkende bedrijven • natuureducatiecentra • milieuorganisaties • agrarische collectieven • studenten • vervoersbedrijven • dataspecialisten • Platform Driven by Data • ICT-dienstverleners • advies- en onderzoeksinstellingen • voortgezet onderwijs • docenten • lectoren • ambassadeurs Keep on Learning • maatschappelijke organisaties • lokale en regionale samenwerkingsplatforms • verpakkingsbedrijven • SPARK Makers Zone • HAS Green Academy • TU/e • Wageningen UR • Avans Hogeschool • Jheronimus Academy of Data Science (JADS) • mbo onderwijs • praktijkonderwijs • werk- en ontwikkelbedrijven • vakbonden • Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant • Stichting Samen Tegen Voedselverspilling • FoodNL • ZET • gemeente Bernheze • gemeente Boekel • gemeente Boxtel • gemeente ’s-Hertogenbosch • gemeente Heusden • gemeente Land van Cuijk • gemeente Maashorst • gemeente Meierijstad • gemeente Oss • gemeente Sint-Michielsgestel • gemeente Vught • waterschap Aa en Maas • waterschap De Dommel • RNOB • AgriFood Capital • Noordoost Brabant Werkt • OndernemersLift+ • provincie Noord-Brabant • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat • Ministerie van Justitie en Veiligheid • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Meer over: Regio Deal Organisatie