Mooie basis voor 2024 en verder
20 december 2023

2023 was een jaar van nieuwe plannen maken. We moesten daarvoor wel eerst scherpe keuzes maken: op welke opgaven en programma’s uit de Samenwerkingsagenda blijven we samenwerken en wat doen we (voorlopig) niet meer samen.

delen

Want onze samenwerking vraagt om een nieuwe politiek bestuurlijke focus. Dat komt door actualiteiten zoals energiearmoede en regionale woondeals, het Brabants Programma Landelijk Gebied en de nieuwe landelijke Nota Ruimte. Maar ook door mondiale gebeurtenissen zoals de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en het snel veranderende klimaat. Een regiobreed traject leidde tot een prioriteitennota met nieuwe afspraken, die in alle gemeenteraden en AB-waterschappen is vastgesteld. 

 

Ruimte, mobiliteit, wonen, bedrijventerreinen en klimaatadaptatie zijn en blijven belangrijke regionale opgaven. Zo ontwikkelden we het Multimodaal Mobiliteitspakket Verstedelijking 2023-2030 om voorzieningen in een steeds dichter bevolkte regio bereikbaar te houden. Met een regionaal Migratie Informatie Punt geven we meer aandacht aan wonen (en werken) voor internationale medewerkers. We puzzelden met ruimte en brachten het Ruimtelijk Voorstel RNOB in bij de provincie als bouwsteen voor het Ruimtelijk Voorstel Brabant. Hiermee willen we een positieve bijdrage leveren aan zowel de uiteindelijke Nota Ruimte van het Rijk als de lokale omgevingsvisies. 

 

Dit jaar werden ook diverse Regio Deal projecten afgerond. 2024 is het laatste jaar van de huidige deal. We hopen dat ons een nieuwe deal is gegund. Hiervoor hebben we eind oktober een propositie ingediend bij het Rijk ‘Samen op weg naar ’t Nieuwe Goeie Leven in Noordoost-Brabant’. Samen met AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt, de provincie en vele andere partijen willen we een extra impuls geven aan de veerkracht van onze inwoners, het binden en boeien van jongeren en aan gezond leven voor jong en oud. In februari horen we meer.

 

Met deze en andere activiteiten hebben we een mooie basis gelegd voor onze regionale samenwerking in 2024. En zo mogelijk voor de jaren daaropvolgend. We gaan komend jaar namelijk ook nieuwe afspraken maken over de voortzetting van onze samenwerking, omdat het huidige samenwerkingsconvenant eind 2024 afloopt. 

 

Tot slot willen wij u hartelijk danken voor uw inzet voor onze regio in het afgelopen jaar. We wensen u fijne feestdagen toe en ontmoeten u graag in het nieuwe jaar in goede gezondheid.

 

Jack Mikkers, voorzitter RNOB en René Peerenboom, regiomanager RNOB


Meer over: Organisatie Regio Deal