Regio wil samenwerking met rijk voortzetten
23 maart 2021

Gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, werkgeversorganisaties, maatschappelijke organisaties en andere partijen uit Noordoost-Brabant roepen het nieuwe Kabinet op om de samenwerking tussen Rijk en regio’s voort te zetten. De huidige samenwerking in de vorm van Regio Deals is succesvol en smaakt naar meer.

delen

De indieners van deze oproep willen deze samenwerking in de nieuwe Kabinetsperiode bovendien verder uitbouwen. Ze pleiten daarom voor een nog bredere samenwerking, over een langere periode en met meer financiële middelen.

 

Deze oproep is opgesteld door Regio Noordoost Brabant en mede ondertekend door stichting AgriFood Capital,  Noordoost Brabant Werkt en stichting OndernemersLift+. Op 13 maart jl. is de oproep ook meegegeven aan alle lijsttrekkers die meededen aan het Debat van het Zuiden in ’s-Hertogenbosch.

 

Jack Mikkers, voorzitter van Regio Noordoost Brabant en stichting AgriFood Capital reageert: “De regio is het ideale schaalniveau voor de aanpak van maatschappelijke opgaven. De legitimatie van de regio is dat iedereen kan én mag meedoen. Ik hoop dat het kabinet die kracht ziet en regio’s nog meer in hun kracht zet.”

 

Anton de Weerd, Directeur van Marel, voegt toe: “Een Goei Leven zijn ook die bedrijven die zich richten op gezonde en vitale mensen. Laten we welzijn en welvaart meer met elkaar verbinden. Daarvoor is onze regio waarin ondernemers, onderwijs en overheden elkaar weten te vinden en elkaar verstaan, de juiste schaal.”

 

Oproep aan het nieuwe kabinet: ontdek ons geheim!


Meer over: Organisatie Regio Deal