De vraag is niet óf we samenwerken, maar hóe?
13 december 2023

Haar ambitie is dat alle Brabanders er drie extra gezonde levensjaren bij krijgen. “Daarvoor is niet alleen brede welvaart, maar ook een gezonde leefomgeving belangrijk. En dat begint met een gezonde bodem en schoon water”, zegt Saskia Boelema, gedeputeerde Water, bodem, gezondheid en brede welvaart. Samenwerken is volgens haar een ‘must’ om meer te bereiken. Gelukkig zit samenwerken in het Brabantse DNA. 

delen

Brabant staat voor flinke maatschappelijke uitdagingen. En daar maakt de provincie ook werk van. Samen met regio’s, bedrijven en andere betrokkenen. Saskia: “We moeten veel nieuwe woningen bouwen en bedrijven ruimte bieden om te ondernemen. We maken de transitie naar duurzame energie en versterken de kwaliteit van water, natuur en milieu; met perspectief voor landbouw en sterke steden. We willen ons platteland vitaal en bereikbaar houden. We zetten ons in om verdere klimaatverandering te voorkomen en om beter om te gaan met hitte, wateroverlast en droogte. Juist in Noordoost-Brabant, waar we rondom gezondheid ook uitdagingen zien op het gebied van luchtkwaliteit en expertise op long covid. Verder zal de transitie van de landbouw veel vragen van de veerkracht van de regio.” 

 

Samenwerken

Om complexe opgaven te kunnen aanpakken, werkt de provincie samen met verschillende stakeholders. “Voor opgaven die meerdere overheden - gemeenten, provincie, waterschappen - raken, is het niet de vraag óf we willen samenwerken, maar hóe. Bovendien vragen opgaven steeds vaker om samenwerking met partijen als maatschappelijke organisaties, ondernemers, onderwijsinstellingen of inwonersinitiatieven. Is dat makkelijk? Nee, zeker niet en dat gaat ook niet altijd goed, maar willen we meer bereiken dan is samenwerken een must.” 

Overhandiging rapport Brede Welvaart door Sacha Aussems aan Saskia Boelema

Goed toeven in Brabant

Brabanders vinden het ‘best goed toeven’ in de provincie. “Inwoners zijn over het algemeen redelijk tevreden en geven gemiddeld een 7,6 als rapportcijfer voor brede welvaart”, aldus de gedeputeerde. De verschillen tussen de regio’s zijn gering; de verschillen binnen regio’s zijn daarentegen wel groter In Brabant zijn er gelukkig geen regio’s waar sprake is van een stapeling van achterstanden.” 

 

 

Wat opvalt, is dat mensen op het platteland een iets hogere brede welvaart ervaren dan mensen in de stad. Het grote verschil tussen generaties is daarin opvallend. In de stad is 43% van de jongere generatie tevreden met de eigen brede welvaart, terwijl dat voor ouderen op 73% ligt. Op het platteland is 59% van de jongere generatie tevreden, tegenover 78% van de oudere. “Het is zaak om hier oog voor te blijven houden. Want als provincie willen wij de brede welvaart voor álle Brabanders versterken, zowel voor de huidige als de toekomstige generaties.” 

 

Belang van Regio Deals

“Regio Deals spelen een belangrijke rol in het versterken van die brede welvaart", vervolgt de gedeputeerde. "Het samenwerken aan maatschappelijke opgaven staat centraal. De regio heeft als beste in beeld welke opgaven er spelen en welke aanpak hierop het beste aansluit. Dus laten we vooral vanuit de kansen en sterktes van de regio verder bouwen aan de brede welvaart van onszelf en onze omgeving. Het is mooi om te zien hoe de regio Noordoost-Brabant nu al voortborduurt op de kennis en successen uit de lopende regiodeal.”

 

Regio Deals spelen een belangrijke rol in het versterken van de brede welvaart

Propositie nieuwe deal Noordoost Brabant

Eind oktober heeft RNOB mede namens AgriFood Capital en Noordoost Brabant Werkt een propositie voor een nieuwe Regio Deal voor Noordoost-Brabant ingediend bij het Rijk. Net als bij de vorige deal, ondersteunt de provincie deze propositie. De inwoner/burger krijgt nadrukkelijk een actieve rol in de verbeterprojecten voor brede welvaart. Saskia: “Het is haast vanzelfsprekend om dit te doen. En toch zie je dat burgerparticipatie niet altijd wordt ingezet. Daarom is dit een heel goed voorbeeld voor andere regio’s. Uiteindelijk geloof ik erin dat het samen met inwoners doen het meeste helpt bij het behalen van het beoogde resultaat.” 

 

Zelfredzaamheid en sociale cohesie

Het zogeheten populatieonderzoek dat de provincie heeft laten doen naar de manier waarop mensen hun leefomgeving waarderen, laat zien wat ervoor zorgt dat mensen tevreden zijn met hun eigen brede welvaart. Zelfredzaamheid (de mate waarin mensen grip hebben op het leven) en sociale cohesie (verbondenheid met de buurt) zijn belangrijke indicatoren voor het versterken van brede welvaart. Saskia: “Het is dus van belang hier aandacht voor te hebben. De aanpak die de regio Noordoost-Brabant heeft gekozen onder de noemer van ‘het Nieuwe Goeie’ sluit hier mooi op aan.” 

 

Intensivering samenwerking

“De regio Noordoost-Brabant heeft zichzelf opnieuw uitgevonden”, vindt Saskia. “Daar heb ik bijzonder veel waardering voor. Met de focus op de juiste projecten. De Regio Deal is een mooi voorbeeld hoe er goed en intensief samengewerkt wordt in de regio. Soms kan het spannend worden maar houd elkaar dan goed vast en kom bij me langs als de provincie jullie kan helpen bij het realiseren van de deal”, sluit de gedeputeerde af. 

Over Saskia Boelema

Saskia Boelema woont met haar gezin in Breda en is sinds begin september 2023 gedeputeerde voor onder meer bodem en water, brede welvaart en gezondheid. Tussen 2010 en 2014 was ze in haar woonplaats wethouder voor onderwijs, jeugd, gezondheid en financiën. De afgelopen negen jaar werkte Saskia als bestuurder, manager en toezichthouder in het werkgebied van brede jeugd en onderwijs.