Op weg naar een Regio Deal
24 maart 2020

Op 14 februari 2020 kwam het goede nieuws dat het Rijk 10 miljoen euro gaat investeren in de verbetering van de vitaliteit en leefbaarheid in Noordoost-Brabant in een Regio Deal.

delen

Kort daarop kwamen de ‘dealmakers’ van het ministerie van LNV naar de regio voor een startoverleg met alle partners van Regio Deal Noordoost Brabant. Naast Regio Noordoost Brabant zijn dit AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt, OndernemersLift+ en de provincie Noord-Brabant.

Pragmatisch en creatief
Jack Mikkers, voorzitter Regio Noordoost Brabant: “We leven in een bijzondere periode. Het coronavirus heeft Nederland én Brabant in zijn greep. Deze situatie is voor ons nieuw en het virus raakt ons allemaal. We zien allemaal de gevolgen hiervan voor onze samenleving.

We zijn iedere dag bezig met de aanpak van het virus en de maatschappelijke en economische gevolgen ervan. Samen met experts en professionals weten we de goede keuzes te maken. Daar ben ik van overtuigd. Keuzes waarbij we zorgen voor goede balans tussen het beperken van de besmetting en een maatschappij die zo veel als mogelijk kan doordraaien.


Ook in deze situatie willen we kijken wat we kunnen blijven doen aan de Regio Deal. Het is wellicht belangrijker dan ooit om na deze crisis in de regio en provincie op volle kracht met de uitvoering van de projecten uit de Regio Deal aan de slag te gaan. We hebben inmiddels een zeer constructief startgesprek met het Rijk gehad. Onder de huidige omstandigheden zoeken Rijk, provincie en regio samen naar creatieve en pragmatische oplossingen om de tijdslimieten toch te kunnen halen.”


Uitwerking projecten
De projecten die de basis vormden voor de aanvraag van de Regio Deal worden nu uitgewerkt volgens de eisen van het Rijk. Vóór 1 juni a.s. moet er een financiële onderbouwing van de projecten die onderdeel zijn van de Regio Deal bij het ministerie van Financiën worden ingediend. In deze uitwerking én in de uitvoering van de projecten vervullen de indieners een cruciale rol. Zij gaan per project de nodige partners betrekken en alle benodigde capaciteit (mensen en middelen) gaan organiseren.


Externe ondersteuning
Het adviesbureau BMC zal ons ondersteunen in deze fase van het maken van een Regio Deal. Deze adviseurs hebben veel ervaring met Regio Deals. De programmamanager en eerste aanspreekpunt is Koos de Groot: "Ik merk tijdens de kennismaking al dat er enorm veel ideeën en energie in deze regio zit. Ook de provincie en het Rijk willen echt meewerken om de Regio Deal tot een succes te maken. Dat komt ook voort uit de noodzaak te investeren in de toekomst van (de mensen in) dit gebied, waar een aantal maatschappelijke opgaven bij elkaar komen. Denk aan de leefbaarheid, de toekomst van de agri en foodsector, de arbeidsmarkt en de kwaliteit van de omgeving.

Regio Deals zijn een prachtig middel om integrale plannen versneld tot uitvoering te laten komen. Bovendien biedt het volop mogelijkheden om de onderlinge samenwerking structureel naar een (nog) hoger niveau te tillen. Partijen moeten immers hierin echt samen werken. Niet alleen in de financiering, maar ook in het behalen van inhoudelijke resultaten. De Regio Deal zorgt ook voor partnerschap van de regio met de provincie en het Rijk. En daaruit kan ook andere spin-off komen: we zetten er op in dat de 10 miljoen euro van het Rijk een flinke hefboom werking krijgt.”

‘Streekholders’
Regiomanager René Peerenboom vult aan: “Vanuit de gezamenlijke belangen komen we met een concreet uitvoeringsprogramma, dat bijdraagt aan de zgn. 'Brede Welvaart': een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. Belangrijk aspect is dat omwonenden en stakeholders in dit gebied (de ‘streekholders’) zichtbaar de effecten van het pakket merken en de kans krijgen om mee te denken. Vanwege de huidige coronamaatregelen kan dit niet al in de periode waarin we de deal echt moeten maken. Het streekholders-overleg starten we op zodra er weer bijeenkomsten mogen plaatsvinden. De planning is krap maar juist dat zorgt ervoor dat we niet blijven hangen in plannen maken en overleggen. Samen gaan we de schouders eronder zetten!"


Meer over: Regio Deal Organisatie