Vast luchtmeetstation in Bernheze
09 januari 2023

Schone lucht is een basisvoorwaarde voor een fijne, veilige en gezonde leefomgeving. Om te weten waar de knelpunten zitten, maar ook welke maatregelen effect hebben, is het belangrijk om de luchtkwaliteit objectief te meten. Om dit voor Noordoost-Brabant inzichtelijker te krijgen, meet een vast meetstation in Bernheze continu de kwaliteit van de lucht. Het RIVM heeft dit nieuwe luchtmeetstation begin dit jaar officieel in werking gesteld. 

delen

Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

Het meetstation in Nistelrode maakt samen met 60 andere meetstations deel uit van het landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Met dit landelijke meetnet monitort het RIVM de soorten en hoeveelheden stoffen die in de lucht zitten. Met als doel: bewaken van de luchtkwaliteit in Nederland. De resultaten zijn openbaar en voor iedereen in te zien op de website www.luchtmeetnet.nl.

Meetstation Bernheze belangrijk

De provincie Noord-Brabant heeft een financiële bijdrage aan dit vaste luchtmeetstation geleverd. “Goede luchtkwaliteit vermindert niet alleen de kans op diverse longklachten, maar ook de kans op hart- en vaatziektes en kanker,” aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings. “Dat begint met het stelselmatig meten van de luchtkwaliteit. Zo krijgen we beter zicht op mogelijke bronnen van vervuiling. Het vaste meetstation in Bernheze gaat daar een belangrijke bijdrage aan leveren in aanvulling op de twaalf bestaande vaste meetstations en twee mobiele meetstations in Noord-Brabant.”

 

Uitvoering Schone Lucht Akkoord

Het meetstation in Bernheze is onderdeel van het uitvoeringsplan van het Schone Lucht Akkoord. De metingen helpen de gemeenten en waterschappen in RNOB bij het nemen van gerichte maatregelen om de luchtkwaliteit zo goed mogelijk te houden. Noordoost-Brabant was de eerste regio in Nederland die zich bij het Schone Lucht Akkoord aansloot.

 

Bij de officiële ondertekening van dit akkoord in april 2021, werd de komst van het meetstation al aangekondigd. Er is voor gekozen om het station in een gebied te plaatsen met veel verkeer, landbouw en industrie. Wethouder Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze is blij dat de metingen van start gaan. “Dankzij dit meetstation komen er meer data beschikbaar en krijgen we een beter inzicht in de luchtkwaliteit in onze regio. Alle gemeenten in Noordoost-Brabant profiteren hiervan. Bovendien dragen we zo ons steentje bij aan de plannen van provincie en Rijk voor de verbetering van de luchtkwaliteit.”

 

Mobiele meetstations

Naast het vaste luchtmeetstation in Nistelrode meten van tijd tot tijd ook mobiele luchtmeetstations van de provincie Noord-Brabant de luchtkwaliteit in onze regio. Deze stations rouleren door Brabant en zijn onderdeel van het plan van de provincie om de lucht in Brabant te verbeteren. Ook deze mobiele meetpunten dragen bij aan de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord in onze regio.