Bouwen met emissieloze werktuigen in Noordoost-Brabant
21 april 2022

Bouwbedrijven en gemeenten in Noordoost-Brabant gaan bouwen met mobiele werktuigen die nauwelijks of geen uitstoot hebben. Vanuit deze ambitie zetten bestuurders van Bouwend Nederland en RNOB vandaag bij Spierings Mobile Cranes in Oss een handtekening onder de intentieverklaring ‘Reductie Emissies Bouw’. 

delen

De Noordoost-Brabantse gemeenten geven hiermee invulling aan het Schone Lucht Akkoord dat ze vorig jaar gezamenlijk ondertekenden. 


Schone mobiele werktuigen
In de bouw worden veel mobiele werktuigen gebruikt zoals graafmachines, hijskranen, veegmachines en walsen. Maar ook voor vervoer van personen en materialen van en naar de bouwplaats. De stikstof en fijnstof afkomstig van deze werktuigen hebben negatieve gezondheidseffecten. Het is de bedoeling om in bouw zo veel mogelijk ‘schone’ elektrische werktuigen in te gaan zetten. Het gebruik van schone mobiele werktuigen is een van de opgaven van het Schone Lucht Akkoord. Tijdens een minibeurs gaf een aantal bedrijven meteen een kijkje in de toekomst door hun emissieloze werktuigen te presenteren.

Gezondheidswinst
Wethouders Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze en Jeroen van den Heuvel van de gemeente Maashorst tekenden de intentieverklaring namens RNOB. “In het Schone Lucht Akkoord is afgesproken om de negatieve gezondheidseffecten van stikstof- en fijnstofemissies van mobiele werktuigen in 2030 tot een kwart te hebben teruggebracht ten opzichte van 2016. Met concrete maatregelen in de bouwsector kunnen we samen al een aanzienlijke gezondheidswinst voor onze inwoners realiseren.” 

Uitstootvrije sector
“Bouwend Nederland ondersteunt de ambitie om de luchtkwaliteit in Nederland verder te verbeteren. Via initiatieven als de Groene Koers werken we samen met ketenpartners versneld aan een uitstootvrije(re) sector in 2030 en op termijn naar zero emissie”, benadrukt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. “Publieke opdrachtgevers spelen een belangrijke rol om ruimte te creëren voor een markt waarbij een zo laag mogelijke uitstoot tijdens het bouwen wordt beloond. Ik ben dan ook blij dat we met de intentieverklaring ‘Reductie Emissies Bouw’ in Noordoost-Brabant invulling geven aan deze ambitie.”