Regionale taskforce aan de slag met ‘stroomstop’
22 juni 2022

Samen op een positieve manier tot een werkbare en acceptabele oplossing komen voor de stroomvoorziening van nieuwe bedrijven en bedrijven die willen uitbreiden in Noordoost-Brabant. Dat was de afdronk van het extra overleg van de portefeuillehouderoverleggen (poho’s) Economie en Duurzame Leefomgeving afgelopen vrijdag. 

delen

Het online overleg was ingelast naar aanleiding van de onlangs aangekondigde ‘stroomstop’ door TenneT en Enexis voor bedrijven in Brabant en Limburg. Door RNOB is hierover al eerder een bestuurlijke statement afgegeven. Omdat deze tijdelijke stop op nieuwe aansluitingen grote gevolgen heeft voor de economische ontwikkeling van Noordoost-Brabant, zijn maatregelen op korte termijn dringend gewenst.

 

Ruim 50 betrokkenen waren aangeschoven aan de digitale tafel: bestuurders en andere betrokkenen van de gemeenten en de Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost-Brabant, de provincie Noord-Brabant, Enexis en VNO-NCW Brabant/Zeeland.

 

Transportschaarste 

Na een uitleg over de werking van het elektriciteitsnetwerk, lichtte Robert Aerts van Enexis toe hoe het elektriciteitsverbruik door de energietransitie een enorme vlucht heeft genomen. Dat komt door de elektrificatie van de industrie, de groei van elektrisch vervoer en de opkomst van warmtepompen in de gebouwde omgeving. 

 

Door de forse doorlooptijden kan de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk de toegenomen elektriciteitsbehoefte niet bijbenen. Omdat de vraag naar stroom groter is dan het aanbod ontstaat er ‘transportschaarste'. "TenneT en Enexis blijven investeren in het elektriciteitsnetwerk en doen er alles aan om transportschaarste te voorkomen”, aldus Robert Aerts van Enexis. “Transportschaarste is overigens altijd een tijdelijke situatie.”

 

Tijdelijke maatregelen overheden en bedrijfsleven

Totdat de noodzakelijke netwerkuitbreiding is gerealiseerd, willen overheden, bedrijfsleven en netwerkbeheerders samen naar werkbare oplossingen kijken. Er zijn verschillende opties. Zo zouden lokale en provinciale overheden bijvoorbeeld de procedures en processen voor het verlenen van uitbreidingsvergunningen kunnen verkorten. Bedrijven die veel elektriciteit nodig hebben (grootverbruikers) kunnen door middel van ‘congestiemanagement’ bijvoorbeeld de piekbelastingen van het netwerk meer spreiden.

 

Tasforce Energienetwerk

Hoe nu verder? Er komt een regionale Taskforce Energienetwerk bestaande uit bestuurders en andere betrokken partijen in regio Noordoost-Brabant. Deze regionale taskforce houdt verbinding met de door de minister aangestelde speciale coördinator Ben Voorhorst voor de aanpak van het volle elektriciteitsnetwerk Brabant en Limburg, zodat snel en effectief gehandeld kan worden.

Alle betrokken partijen in de regio slaan de handen ineen om snel tot oplossingen te kunnen komen  

Constructieve samenwerking

“Het is geen makkelijke situatie waar we als regio nu inzitten”, vertelt Jan Goijaarts, voorzitter van het poho Economie. ”Het belangrijkste is dat we nu allemaal over dezelfde informatie beschikken, begrijpen waar de knelpunten zitten en dat we met elkaar op een constructieve manier aan oplossingen willen werken."

 

"Dat we op zo’n korte termijn bij elkaar konden komen, kenmerkt de kracht van onze regio en de welwillendheid om er samen met alle betrokken partijen uit te komen", vervolgt hij. "Nu slaan we de handen ineen om snel tot oplossingen te komen.”