Mensenwerk juli 2022
27 juli 2022

Garralt de Graaf, de griffier van de gemeente Maashorst, wordt per 1 oktober a.s. griffier van de raad van de Gemeente Helmond, zijn eigen woonplaats.

delen

Verder zijn er verschillende wisselingen bij de gemeentesecretarissen:

  • Dirk van Eeten is op 1 juli jl. begonnen als gemeentesecretaris bij Sint Michielsgestel. Hij is ook directeur van MijnGemeenteDichtbij, de ambtelijke fusieorganisatie van Sint Michielsgestel en Boxtel
  • Victor Fijneman is vanaf 1 september 2022 de nieuwe gemeentesecretaris van Boxtel en mededirecteur van MijnGemeenteDichtbij. Victor volgt Huug Derksen op. 
  • Wouter Keijzers begint op 1 september a.s. als gemeentesecretaris en algemeen directeur in Vught. Wouter volgt Harry de Visch Eybergen op.

 

Tijdens de Regiodag van 14 juli jl. zijn verschillende wethouders benoemd of herbenoemd als bestuurlijke trekkers of voorzitters van de poho’s en/of bestuurlijke kopgroepen.

 

Ook heeft de Klankbordgroep Raadsleden sinds de raadsverkiezingen veel nieuwe leden gekregen. De klankbordgroep kwam op 7 juli jl. voor de eerste keer bij elkaar in de nieuwe samenstelling.

 

Samenwerken is mensenwerk

Mensen die onze regionale samenwerking verlaten, willen we op deze manier graag bedanken voor hun inzet. Nieuwkomers heten we van harte welkom en we wensen hen veel succes en plezier in hun nieuwe rol.

 

Zijn er wisselingen van de wacht of bijzonderheden te melden over collega’s in de regio? Geef het door aan secretariaat@rnob.nl.


Meer over: Organisatie