Klankbordgroep raadsleden in nieuwe samenstelling bijeen
27 juli 2022

Begin deze maand kwam de Klankbordgroep Raadsleden, voor de eerste keer sinds de raadsverkiezingen in maart, bij elkaar. Vanwege de nieuwe samenstelling stond de avond vooral in het teken van elkaar én RNOB beter leren kennen.

delen

Tijdens deze bijeenkomst in het gemeentehuis in Oss was de rol van de klankbordgroep een belangrijk gespreksonderwerp:

  • Meedenken over de inhoud van de regionale (thema)bijeenkomsten.
  • Adviseren over de verbinding tussen RNOB en de eigen raad c.q. gemeente en omgekeerd.
  • Bewaken van het proces om gemeenteraden op tijd en adequaat te informeren.

 

Ervaringen en verwachtingen

In een voorstelronde spraken de aanwezigen over hun ervaringen met RNOB, hun verwachtingen voor deze raadsgroep en hun inbreng daarin. Samengevat in enkele steekwoorden: betrokken, kritisch, nieuwsgierig, eigen inbreng deelnemers belangrijk om samenwerking tot een succes te maken, mandaat ligt en blijft bij de deelnemers en niet bij de regio, halen en brengen, gebrek aan grip en controle, vrijwillige samenwerking op basis van eigen motivatie, hoe maak je resultaten zichtbaar, groeiende rol van de regio, compacte organisatie en daarmee gestoeld op inzet vanuit de deelnemers.

Terugkoppeling in de eigen raad

Er heerste een positieve sfeer. De aanwezigen hebben uitgesproken hun steentje bij te zullen dragen om de verbinding tussen de gemeenten en de regionale samenwerking te versterken. Daarvoor zullen de klankbordgroepleden onder andere een terugkoppeling geven over deze bijeenkomsten in de eigen raadsvergaderingen. 

Enkele onderwerpen voor de komende overleggen zijn: het voorzitterschap van de klankbordgroep, het proces rond de actualisatie van de samenwerkingsagenda en de Lokale Regiotafel. De volgende bijeenkomst is op 5 oktober 2022. 

Samenstelling Klankbordgroep Raadsleden 

Rob Houweling en Sascha Kraus (Bernheze), Jeanne van Eert en Joop van Lanen (Boekel), Geeske van den Akker en Mirjam Bemelmans (Boxtel), Hanneke Welten en Paul Kagie (’s-Hertogenbosch), Ivan van Hemert en Dries van Delft (Heusden), Bregje van Lieshout en Jochem Jacobs (Land van Cuijk), Dennis van Tiel en Genoveef Lukassen (Maashorst), Kees van Limpt en Frank-Jan van Zutphen (Meierijstad), Gerti van Valkenburg en Bekir Atman (Oss), Cees Koopmans en Joost van der Steen (Sint-Michielsgestel), Ton van der Vossen en Martien Vromans (Vught), Yvonne Schram en Sjaak van Zinderen (Waterschap Aa en Maas) Aaltje Schouten-Saarloos (Waterschap De Dommel), Etienne Franken (griffie), René Peerenboom (voorzitter) en Luc van Beurden (secretaris).


Meer over: Organisatie