Haagse investering verbetert mobiliteit van Noordoost-Brabant
18 november 2022

De gemeente ’s-Hertogenbosch krijgt 96,1 miljoen euro van het Rijk om de mobiliteits- en woningopgaven in de Bossche Spoorzone aan te pakken. Het grootste deel gaat naar het toekomstige station en de directe omgeving. 

delen

Daarnaast zullen er tot 2030 4.800 woningen worden gebouwd en nog eens 10.000 in de periode daarna.

 

Vernieuwd station

De rijksbijdrage is afkomstig uit het MIRT-programma. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. De grootste bijdrage is bestemd voor het nieuwe toekomstige stationsknooppunt ’s-Hertogenbosch. Daarvoor reserveert het Rijk 60 miljoen. Het Rijk wil daarnaast 36,1 miljoen bijdragen aan mobiliteitsmaatregelen in de Spoorzone. 

 

Wethouder Ufuk Kâhya van de gemeente ‘s-Hertogenbosch: “Ons station heeft een centrale plek in de mobiliteit van het Zuiden en daarmee een sterke positie. Vernieuwen van het stationsgebied is nodig om deze sterke positie te behouden. Het station is dan ook een belangrijke schakel in de ontwikkeling van de Spoorzone. We willen immers komen tot duurzame verstedelijking met een goede bereikbaarheid. We zijn verheugd dat met dit besluit station ’s-Hertogenbosch nog steviger hoog op de nationale agenda staat.”

 

Belang voor Noordoost-Brabant

Niet alleen de inwoners en ondernemers in ’s-Hertogenbosch profiteren hiervan. Ook de inwoners in de regiogemeenten, bezoekers van de stad maar ook bijvoorbeeld innovatieclusters, studenten en kennisinstellingen in de nabijheid van de Spoorzone zoals JADS en HAS Green Academy. Om die duurzaam bereikbaar te laten zijn, is de Bossche Spoorzone als knooppunt van groot strategisch belang voor de regio Noordoost-Brabant. Daarom is deze spoorzone ook een van de speerpunten van de Mobiliteitsagenda van RNOB.

 

“Met deze investering kan ’s-Hertogenbosch de mobiliteit optimaal blijven verknopen voor onze regio”, aldus Jan van Burgsteden, bestuurlijk trekker Mobiliteit van RNOB.

 

Lees meer op de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

De Rijksoverheid wil de bereikbaarheid, veiligheid en ruimtelijke inrichting van Nederland bevorderen. In het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) werkt het rijk samen met provincies, gemeenten, vervoerregio’s en waterschappen aan rijksprojecten en –programma’s die hierop gericht zijn. Kijk hier voor de achter­grond, stand van zaken en de planning van bestaande en nieuwe MIRT-projecten en programma’s.