Dorpen en voorzieningen beter bereikbaar
23 april 2024

De gemeenten en waterschappen in de regio Noordoost-Brabant zetten zich gezamenlijk in voor de vitaliteit van dorpen en kleine kernen door een 'dorpenstrategie' te ontwikkelen. Een belangrijke pijler van deze strategie is de bereikbaarheid van dorpen en voorzieningen.

delen

De aanleiding voor het mobiliteitsonderzoek is het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving 'Toegang voor iedereen' (2022). Dit rapport liet zien dat er sprake kan zijn van beperkte bereikbaarheid per openbaar vervoer en fiets in stadsranden, dorpen en in het landelijk gebied. Omdat mobiliteit een belangrijke pijler van de vitaliteit van dorpen en kleine kernen is, willen de wethouders Mobiliteit dit verder onderzoeken voor de regio Noordoost-Brabant.

 

Onderzoek naar mobiliteitsbehoeften

In opdracht van RNOB doet Royal HaskoningDHV daarom nu onderzoek naar de mobiliteitsbehoeften en verbetermogelijkheden voor de inwoners, scholen, bedrijven en organisaties. Wat zijn belangrijke bestemmingen voor inwoners, welke vervoersoplossingen zijn er nu (lopen, fietsen, regiotaxi, bus, trein, auto, dorpsvervoer etc.), wat is wenselijk, wat moet er anders en wie heeft daarin welke rol? 

 

Naast meetbare informatie over bereikbaarheid, zoals afstand en reistijd tot voorzieningen, is er in het onderzoek ook aandacht voor de beleving van bereikbaarheid. De Vereniging Kleine Kernen, Reizigersoverleg Brabant en de ANWB denken en helpen mee. 

Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor vitale dorpen

Concrete maatregelen

Het onderzoek wordt uitgevoerd in een aantal kleine kernen die representatief zijn voor de gehele regio. De nieuwe inzichten moeten leiden tot concrete maatregelen om de bereikbaarheid van de kernen te verbeteren. Het gaat om maatregelen die bijdragen aan de mobiliteitstransitie en brede welvaartsdoelen in onze regio. Het resultaat moet ook toepasbaar zijn voor andere gemeenten in Brabant én Limburg. In september 2024 wordt het onderzoek afgerond. Andere regio’s hebben al veel belangstelling voor dit onderzoek getoond. 

Inzicht

“De verstedelijkingsstrategie van RNOB richt zich niet alleen op de steden, maar ook op dorpen”, aldus Antoinette Maas, wethouder Land van Cuijk en bestuurlijk trekker van dit mobiliteitsonderzoek. “Daarom gaan we ook een dorpenstrategie ontwikkelen. We beginnen alvast met de bereikbaarheid, een belangrijke voorwaarde voor vitale dorpen."

Het onderzoek gaat informatie opleveren voor de aanbesteding van het openbaar vervoer van de provincie die ook gaat lopen. "Voor steden staat er al een goede bereikbaarheidsnorm om bij voorzieningen te komen: de 15-minutenstad", vervolgt Antoinette. "Wij gaan nu verkennen wat een redelijke norm buiten de stad is.”

 

 

Bereikbaarheid voor iedereen

Het mobiliteitsonderzoek levert ook een bouwsteen voor de regionale ambitie ’voorzieningen bereikbaar voor iedereen’. RNOB en de gemeenten werken samen met de provincie Noord-Brabant toe naar één inclusief mobiliteitssysteem in 2027. In dit systeem kunnen inwoners op basis van de verschillende vervoersmogelijkheden zelf hun persoonlijke reis samenstellen. Zonder fysieke, mentale of digitale drempels. Zo houden we de regio bereikbaar, kunnen mensen blijven meedoen aan de samenleving en dragen we bij aan versterking van de brede welvaart in onze regio. 

Verstedelijkingsstrategie

Voor heel Brabant werken Rijk en regio’s samen aan verstedelijkingsopgaven onder de naam NOVEX Stedelijk Brabant. Noordoost-Brabant wordt gekenmerkt door een mozaïek van steden, dorpen en platteland. In onze regio vormen leefbare en vitale dorpen daarmee een essentieel onderdeel van het stedelijk netwerk. Voor het stedelijk netwerk Brabant en de stedelijke regio ’s-Hertogenbosch-Oss is al een verstedelijkingsstrategie opgesteld. Als onderdeel van de verstedelijkingsstrategie in onze regio is een multimodaal mobiliteitspakket ontwikkeld.

 

Dorpenstrategie

In de - nog te ontwikkelen - dorpenstrategie worden belangrijke opgaven en kansen voor de dorpen en kleine kernen in Noordoost-Brabant opgenomen. Het lopende mobiliteitsonderzoek gaat belangrijke bouwstenen voor deze dorpenstrategie leveren. Het is ook één van de maatregelen binnen het multimodaal mobiliteitspakket. Het draagt ertoe bij dat essentiële voorzieningen als scholen, winkels en gezondheidszorg voor inwoners van dorpen en kleine kernen goed bereikbaar zijn. En blijven. De gemeente Land van Cuijk en de Regisseur Mobiliteit RNOB coördineren het onderzoek.