File- en mobiliteitsaanpak A50 van start
08 mei 2020

Het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, de gemeenten langs de A50 en het bedrijfsleven gaan samen de files op de A50 tussen Eindhoven en Nijmegen aanpakken en een brede mobiliteitsaanpak ontwikkelen.

delen

In dit gebied wonen ruim 1,5 miljoen mensen. Met een omzet van zo’n 90 miljard euro per jaar (12,5% van het BBP) is het gebied een belangrijke pijler van de Nederlandse economie.

Op dit moment worden de eerste onderzoeken uitgevoerd als basis voor oplossingsrichtingen voor het fileprobleem en een brede mobiliteitsaanpak. Hierbij kan gedacht worden aan de snelfietsroute-aanpak, nog beter hoogwaardig openbaar vervoer zoals de lijnen 305 en 306, thuiswerken, meer digitaal overleggen, flexibele werk- of onderwijstijden en schoner vervoer.

 

Uiteindelijk moet dit proces leiden tot een pakket van ruim 25 miljoen euro aan korte, middellange en lange termijn maatregelen. In de zomer van 2020 zijn de onderzoeken afgerond en uitgewerkt in een eindrapportage.


De A50 is één van de prioriteiten in de ‘Samenwerkingsagenda richting 2030’. Regio Noordoost Brabant zette daarom samen met provincie en bedrijfsleven de totaalaanpak van de corridor op de agenda bij de buurprovincie Gelderland en het Rijk. Inmiddels is er een goed samenspel onder leiding van Gelderland met rijk, provincies, en de gemeenten langs de hele corridor van Nijmegen tot Eindhoven.

 

Vanuit het regionale programma Ruimte en mobiliteit vertegenwoordigen bestuurlijke trekkers Franko van Lankvelt (gemeente Uden) en Harry van Rooijen (gemeente Meierijstad) alle Noordoost-Brabantse gemeenten. Jos van Asten van Platform Ondernemend Meierijstad (POM), Rik Derksen van VNO-NCW Brabant Zeeland en Rian Snijder, Regisseur Ruimte en mobiliteit organiseren samen met Provincie Noord-Brabant de Brabantse inzet. Ze stemmen regelmatig af met de A50 gemeenten.


Jos van Asten van POM: “Werkgevers hebben een groot economisch belang bij een robuuste A50. Zij nemen in deze aanpak ook hun verantwoordelijkheid bij het verbeteren van de leefbaarheid, zoals door het stimuleren van fietsvervoer voor werknemers en het meer en beter spreiden van verkeers- en goederenstromen over de dag. Samen werken we aan een duurzame bereikbaarheid.”


Volg de laatste ontwikkelingen rond de A50 corridor op de website van Provincie Gelderland.

 

Foto bovenin: Provincie Gelderland (Rob Klering)