€10 miljoen van Rijk voor leefbaarheid in Noordoost-Brabant
14 februari 2020

Het Kabinet stelt € 10 miljoen beschikbaar voor het versterken van de leefbaarheid voor de inwoners van Noordoost Brabant. Rijk, regio en provincie Noord-Brabant gaan samen investeren in de verbetering van de leefbaarheid, in een duurzame inrichting van de leefomgeving en in meer banen en talenten voor de toekomst. Hiervoor had Regio Noordoost Brabant samen met haar partners een aanvraag ingediend.

delen

“Dit is fantastisch nieuws”, reageert Jack Mikkers, voorzitter van Regio Noordoost Brabant. Het bestuur van overheidssamenwerking Regio Noordoost Brabant is verheugd over dit succes. “Door deze Regio Deal kunnen we doen wat zo hard nodig is voor een goede toekomst van onze regio. Nu kunnen we onze regionale opgaven beter en sneller uitvoeren. De Regio Deal geeft een belangrijke impuls aan de ontwikkeling van de regio en daarmee een goede toekomst voor inwoners en bedrijven.”

 

Versterking samenwerking
De Regio Deal komt op een goed moment. De komende maanden besluiten gemeenteraden en waterschappen over de nieuwe samenwerkingsagenda voor de toekomst. De Regio Deal geeft een grote impuls aan de uitvoering van deze agenda, omdat de aanvraag hierop gebaseerd is.

 

“De toekenning van ons voorstel voor een Regio Deal is een bevestiging dat we in onze samenwerking met 17 gemeenten en 2 waterschappen op de goede weg zijn. Dat geldt ook voor de samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen in AgriFood Capital, OndernemersLift+ en Noordoost Brabant Werkt. De provincie Noord-Brabant is ook een belangrijke partner in deze samenwerking. Deze partijen hebben allemaal meegewerkt aan de Regio Deal. “De Regio Deal zal de samenwerking tussen deze partijen nóg verder versterken”, aldus Jack Mikkers.


Uitwerking
De komende periode zal de Regio Deal worden uitgewerkt. De verwachting is dat de uitwerking in september gereed is en de Regio Deal dan formeel ondertekend kan worden.

 


Meer over: Organisatie Regio Deal