Veel belangstelling voor AgroProeftuin de Peel
21 juli 2022

In de maand juli, zo vlak voor de vakantieperiode, stond Agroproeftuin de Peel flink in de belangstelling. Het is er ook de periode voor. De 35 hectare grote proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland (NB) is rijkelijk gevuld met experimentele gewassen, insecten, vogels en andere diersoorten. 

delen

Zo was er een werkbezoek van het bestuur van Regio Deal Noordoost Brabant, werd de proeftuin nadrukkelijk genoemd bij de ondertekening van de Green Deal Eiwitrijke gewassen en vond de jaarlijkse open dag plaats. 

 

Werkbezoek DB+ Regio Deal 

Op 8 juli bracht het bestuur van Regio Deal Noordoost Brabant (DB+)* een werkbezoek aan de proeflocatie. In zijn welkomstwoord vertelde Roel Schutten, directeur van AgriFood Capital, over de opzet en de mogelijkheden voor agrarische ondernemers. “AgroProeftuin de Peel is zeven jaar geleden gestart door de (toenmalige) vijf gemeenten aan de Middenpeelweg. Met elkaar wilden zij kringlooplandbouw op een praktijkgerichte manier aanjagen. RNOB zorgde er voor dat er grond en geld beschikbaar kwam bijvoorbeeld via Regio Deal Noordoost Brabant. AgriFood Capital ontwikkelde het innovatieprogramma en zorgt er voor dat de praktijkproeven op een goede manier uitgevoerd worden zodat er echt geleerd kan worden van de experimenten."

 

Daarom is er ook veel aandacht voor kennisdeling en samenwerking met praktijkonderzoek elders in Nederland zoals die op Proefboerderij Vredepeel van de Wageningen Universiteit. Roel: "Mede dankzij deze unieke samenwerking van overheden, kennisinstellingen en ondernemers is AgroProeftuin de Peel inmiddels een van de vijf landelijke experimenteergebieden van het ministerie van LNV.”

Na het welkomstwoord gingen de bestuurders in gesprek met akkerbouwer Ron Peters en Tom Bovee, junior onderzoeker ‘Gezonde Plant op een Vitale en Duurzame Bodem’ bij HAS Hogeschool. Zij voeren proeven uit op de proeflocatie.

 

*Op de foto links: het DB+ Regio Deal op werkbezoek op de proeflocatie. Het DB+ bestaat uit het Dagelijks Bestuur van RNOB aangevuld met de partners van Regio Deal Noordoost Brabant.

“Kriebelbeestjes”
Ron Peters experimenteert voor het tweede jaar met natuurlijke bestrijdingsmiddelen in aardappelteelt. Door strokenteelt toe te passen, trekt deze akkerbouwer insecten op zijn proefperceel aan die luizen (“kriebelbeestjes”) opeten die anders op het blad van de aardappelen gaan zitten. Luizen belemmeren de groei van aardappelen. “Als het experiment slaagt, dan is het de bedoeling om de methode breed uit te rollen vanwege het belang van dit onderzoek voor de akkerbouw in heel Nederland.” 

Tom Bovee: “Ik vind het relevant wat we hier doen. Telers staan er open voor om anders na te denken. Er zijn mooie ontwikkelingen gaande die er 10-20 jaar geleden nog niet waren.”

 

Lees alles over kriebelbeestjes, zuigschade en meer uit het aardappelonderzoek in Brabants Dagblad

Green Deal Eiwitrijke gewassen

Tijdens het werkbezoek van het DB+ van de Regio Deal blikte gedeputeerde Elies Lemkes al vooruit op de Green Deal Eiwitrijke gewassen waar ruim 50 partijen uit Nederland bij aangesloten zijn. Hieronder behoren ook de provincie Noord-Brabant en AgriFood Capital. Op 14 juli zetten zij hun handtekening onder deze ‘Bean deal’. 

Het doel van deze green deal is om verbouwing, verwerking en consumptie van Nederlandse eiwitrijke gewassen te stimuleren. De deal maakt namelijk het telen van eiwitrijke gewassen economisch (weer) aantrekkelijk voor boeren, het verhoogt de zelfvoorzieningsgraad van eiwitten van Nederland en de EU en leidt tot meer duurzame landbouw. AgroProeftuin de Peel is betrokken bij de uitvoering van deze deal.

Lees meer over de Bean Deal op de website van AgriFood Capital.

 

Open dag proeflocatie

Op 15 juli opende de centrale proeflocatie aan de Middenpeelweg haar deuren voor ondernemers, onderzoekers, bestuurders, inwoners en iedereen die meer wilde weten over AgroProeftuin de Peel. Zo’n 100 geïnteresseerden zagen die dag kringlooplandbouw in uitvoering. Onder hen was wethouder Jeroen van de Heuvel, de kersverse voorzitter van de Stuurgroep AgroProeftuin de Peel. Hij volgde samen met andere leden van de Kopgroep Transitie landbouw een rondleiding. In deze kopgroep zitten alle wethouders Landbouw uit de regio en een aantal bestuurders van de waterschappen.

 

Van de nieuwe kartrekker
Jeroen van den Heuvel: “Ik ben trots om de komende periode kartrekker te mogen zijn van de proeftuin. Je voelt hier de energie van de ondernemers, de wens om aan de slag te gaan met de kringlooplandbouw en de innovatiekracht die daarachter zit. Daar maak ik graag deel van uit en wil dit samen met het team gaan versterken.” 

De lokale zender DTV maakt een leuke filmreportage van de open dag. Deze is hier te bekijken.
 

Ook aan de slag met kringlooplandbouw? 

Kent u agrarische ondernemers die stappen willen zetten in kringlooplandbouw? Ga naar www.agroproeftuindepeel.nl voor meer informatie.