Projectleiders Regio Deal bezoeken AgroProeftuin de Peel
29 mei 2024

Op 21 mei jl. ontmoetten de projectleiders van Regio Deal Noordoost Brabant elkaar bij AgroProeftuin de Peel. Ook waren twee dealmakers van het ministerie van LNV en BZK van de partij. Ze maakten kennis met agrarische ondernemers die met steun van de Regio Deal innovaties ontwikkelen om de landbouw toekomstbestendig te maken.

delen

AgroProeftuin de Peel is een sleutelproject van Regio Deal Noordoost Brabant. Het innovatieconsortium stimuleert vernieuwing in de landbouw door onderzoeksfaciliteiten ter beschikking te stellen, en met subsidies, kennisdeling en coaching. Op de proeflocatie in Odiliapeel én op het eigen erf werken agrarische ondernemers aan nieuwe teeltmethoden, nieuwe samenwerkingen tussen akkerbouwers en veetelers en andere innovaties om kringlopen te sluiten. 

 

Netwerk van agrarische vernieuwers

Boer Geert Hol is vanaf de start bij AgroProeftuin de Peel betrokken. Hij gaf een toelichting op de proeven met sorghum en de combinatieteelt van mais en stokbonen die hij op de proeflocatie heeft uitgevoerd.  Dankzij AgroProeftuin de Peel heeft hij onder andere toegang tot een netwerk van agrarische vernieuwers die elkaar helpen met praktische zaken.

 

Eetbare landschappen

De aanwezigen namen ook een kijkje bij de proeflocatie en FruitzForLife. Eigenaar Sjef van Dongen heeft als missie om zoveel mogelijk eetbare landschappen te ontwikkelen. Met ondersteuning van AgroProeftuin de Peel doet hij onderzoek naar agroforestry en voedselbossen. Sjef is mede-grondlegger van het fieldlab AgroForestryBlueprint.

Regio Deal in afrondende fase

2024 is het laatste jaar van Regio Deal Noordoost Brabant. Het was dan ook de laatste projectleidersbijeenkomst van de huidige deal. Naast de ontwikkelingen binnen AgroProeftuin de Peel was er ook aandacht voor het afsluitende event van de Regio Deal op 4 december a.s., twee nieuwe projecten die onlangs zijn gestart en de voorbereiding van de aanvraag voor een volgende Regio Deal (zesde tranche).

 

“Het was een inspirerende laatste bijeenkomst waarin op een bevlogen manier praktijkverhalen en kennis werden gedeeld”, vertelt Karin van Meer, programmanager Regio Deal Noordoost Brabant. “De dealmakers en projectleiders waren enthousiast over het werkbezoek en de ervaringen uit de praktijk. Deze bijeenkomsten zijn vooral bedoeld om de onderlinge verbinding te versterken. Ze leiden tot ontmoetingen die zonder de deal waarschijnlijk niet zouden ontstaan. Deze ontmoeringen stimuleren we ook met het event van december dat bedoeld is voor projectleiders, bestuurders en stakeholders uit de regio, provincie en het Rijk. Dat is de kracht van samen. Ik hoop dat de projectleiders en andere betrokkenen elkaar na afloop van de Regio Deal zullen blijven opzoeken.”