Uitrol mobiliteitsaanpak A50 corridor van start
26 januari 2022

Vorige maand ging de stuurgroep Mobiliteitsaanpak A50-corridor Nijmegen - Eindhoven akkoord met de Mobiliteitsaanpak van deze corridor. In de stuurgroep zitten het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gedeputeerden Mobiliteit van Gelderland en Noord-Brabant. 

delen

Na een voorbereiding van twee jaar breekt nu een volgende fase aan van dit omvangrijke verbeterproject dat grote impact heeft op onze regio.

In de Mobiliteitsaanpak staan vier ‘initiatief project clusters’ centraal. Die gaan de mobiliteitstransitie naar duurzamer vervoer een flinke duw in de goede richting geven. Want het draait allang niet meer om alleen om méér asfalt als we de klimaatopgave en leefomgeving serieus nemen. Naast de initiatiefclusters worden ongeveer 20 andere mobiliteitsprojecten van gemeenten en regio’s in de corridor ondersteund, zoals snelle fietsverbindingen en hoogwaardige openbaar vervoerverbindingen.


Met elkaar aan de slag
Franko van Lankvelt, wethouder van de gemeente Maashorst en bestuurlijk trekker namens de regio voor de Mobiliteitsaanpak A50, is blij met deze mijlpaal. “Het resultaat zal op korte termijn niet meteen zichtbaar zijn. Wel gaan met name de vier ‘initiatief project clusters’ de bereikbaarheid en daarmee de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in onze regio op termijn versterken. Ik hoop dat de A50-gemeenten na de verkiezingen in de nieuwe coalitieakkoorden voorrang blijven geven aan deze aanpak en aan de slag gaan met de ondersteunende projecten.”

De Mobiliteitsaanpak A50 past uitstekend in ons regionaal mobiliteitsplan.

Creatief en efficiënt samenwerken
De uitvoering van het Mobiliteitsplan A50-corridor is complex. Er zijn veel partijen bij betrokken met verschillende belangen. Rijk en provincies zijn de trekkers van de initiatiefprojecten. De regio en gemeenten zijn vooral zelf aan zet voor de ondersteunende projecten.

 

Vanuit RNOB ondersteunt Rian Snijder, Regisseur Mobiliteit, de gemeenten in het proces om tot de juiste invulling van concrete projecten te komen: “Met de vele opgaven die er liggen zullen we creatief en efficiënt met onze mensen en middelen moeten omgaan. Mobiliteitsprojecten vragen vanwege de afstemming, inbedding, investering en procedures vaak de nodige tijd. In de komende jaren vindt verdere uitwerking van de initiatief- en ondersteuningsprojecten plaats. Met hopelijk mooie resultaten in het verschiet.”

Mobiliteitsaanpak corridor A50 toegelicht
Het wordt steeds drukker op de A50 tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. Daarom zijn de rijksoverheid en de provincies Gelderland en Noord-Brabant een MIRT-verkenning gestart tussen deze knooppunten om de bereikbaarheid te verbeteren. Daarnaast zetten overheden op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven in op het oplossen van knelpunten en op de mobiliteitstransitie om te voorkomen dat er verderop in het traject nieuwe, grotere problemen gaan ontstaan. 

 

Veel woon-werkverkeer in de corridor heeft betrekking op korte afstanden. De investeringen in snelfietsroutes bijvoorbeeld moeten forenzen verleiden om vaker de fiets te pakken. Ook sneller openbaar vervoer kan tot andere mobiliteitskeuzes leiden. “Als we met z’n allen zeggen dat het beter moet, dan kan iedereen daar een aandeel aan leveren”, aldus Franko van Lankvelt. “Maar ook een robuuste infrastructuur is van groot economisch belang voor onze bedrijven. Daarom trekken we zoveel mogelijk breed op in de regio. Met RNOB als aanjager en coördinator voor de gemeenten in onze regio in nauwe samenwerking met onze buurregio de Groene Metropoolregio. De Mobiliteitsaanpak A50 past uitstekend in onze deelprogramma’s Robuuste verkeersnetwerken en Slimme efficiënte mobiliteit. Want ook het SmartwayZ.NL programma voor Noord-Brabant en Limburg heeft al veel concrete oplossingen in het pakket waar gemeenten uit kunnen putten.”

 

Naar de projecten van de Mobiliteitsaanpak A50 corridor 


Meer over: Verkeersnetwerken