SIR-regeling op 1 februari opnieuw open
25 januari 2023

Om het innovatieve vermogen van het Brabantse bedrijfsleven te ondersteunen, heeft de provincie Noord-Brabant de SIR-regeling ingesteld. SIR staat voor Stimulering van Innovatie in de Regio. Op 1 februari 2023 gaat de regeling voor de tweede keer open. RNOB adviseert en ondersteunt de bedrijven bij het indienen van een SIR-aanvraag.

delen

Deze subsidieregeling is bedoeld voor mbk-ondernemingen en innovatieve startups uit alle economische sectoren in de regio’s Noordoost-Brabant, Midden-Brabant en West-Brabant. 

 

Vroegste fase 

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en productieprocessen die oplossingen bieden voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, mobiliteit en verduurzaming van de voedselketen. Het gaat om innovatie-initiatieven in de vroegste fase van de ontwikkeling. Op deze manier biedt SIR die ondernemingen nieuwe perspectieven. 

Tot 45.000 euro

De SIR-regeling heeft een doorlooptijd van drie jaar. Gedurende de looptijd kunnen bedrijven elk jaar tussen 1 februari en 1 oktober subsidie aanvragen. Het subsidiepercentage voor bestaande ondernemingen is 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 45.000 euro. Voor innovatieve startups is dat 50% met een maximum subsidiebedrag van 15.000 euro. Voor de regio Noordoost-Brabant geldt een jaarlijks subsidieplafond van 460.000 euro voor mkb en 150.000 euro voor startups.

SIR-subsidie aanvragen

Kent u bedrijven in uw gemeente voor wie deze regeling interessant kan zijn? Neem dan contact op met Stéphanie Woldringh van RNOB via subsidies@rnob.nl. Zij adviseert en ondersteunt de bedrijven bij het indienen van de aanvraag. Meer informatie over de SIR-regeling is hier te vinden; u vindt er ook informatie over twee andere interessante subsidieregelingen voor agrifood bedrijven in onze regio.