Nieuwe innovatieregeling voor bedrijven in Brabant
21 april 2022

Voor veel ondernemers zijn het uitdagende tijden. Door de krapte op de arbeidsmarkt, toenemende digitalisering, nieuwe technologieën en duurdere grondstofprijzen is het belangrijk om alert te blijven op mogelijkheden om te verbeteren of te vernieuwen. Om het innovatieve vermogen van het Brabantse bedrijfsleven te ondersteunen, heeft de provincie Noord-Brabant de regeling Stimulering van Innovatie in de Regio (SIR) opengesteld. Kortweg: de SIR-regeling.

delen

Vroegste fase
Met deze subsidieregeling kunnen bedrijven innovatieve producten, diensten en productieprocessen ontwikkelen die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, mobiliteit en verduurzaming van de voedselketen. Tegelijkertijd biedt SIR die ondernemingen nieuwe perspectieven. Het gaat om innovatie-initiatieven van ondernemers in de vroegste fase van de ontwikkeling. 

De regeling is bedoeld voor mbk-ondernemingen en innovatieve startups uit alle economische sectoren in de regio’s Noordoost-Brabant, Midden-Brabant en West-Brabant. Het subsidiepercentage voor bestaande ondernemingen is 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 50.000 euro. Voor innovatieve startups is dat 50% met een maximum subsidiebedrag van 15.000 euro.

 

Maarten Jilisen, voorzitter van de kopgroep Innovatie & Agrifood: “De SIR-regeling stimuleert de economische ontwikkeling en daarmee de brede welvaart van onze regio. Het is goed dat we op dat vlak binnen Brabant zoveel mogelijk samenwerken als één overheid. In RNOB bundelen we onze economische kracht door bedrijven bij elkaar te brengen. Ook ondersteunen we de ondernemers bij de aanvraag van de subsidie.” 

Aanvragers uit Noordoost-Brabant
Heeft u contact met bedrijven in uw gemeente? Gevestigde mkb-er en innovatieve starters die gebruik willen maken van de SIR regeling kunt u doorverwijzen naar Miloe Bosten, Regisseur Innovatieregelingen, via miloe.bosten@rnob.nl of 06 82 19 58 45. Zij adviseert en ondersteunt de bedrijven bij het indienen van de subsidieaanvraag. Bij de begeleiding van startups werkt RNOB nauw samen met OndernemersLift+.


De nieuwe SIR regeling heeft een doorlooptijd van drie jaar. Voor elke Brabantse regio is een subsidieplafond vastgesteld; voor Noordoost-Brabant is dit 400.000 euro per jaar. In 2022 kunnen bedrijven tot en met 1 oktober 2022 subsidie aanvragen.