Regio Noordoost Brabant gaat voor regiodeal
06 december 2019

Zeventien gemeenten en twee waterschappen werken in Regio Noordoost Brabant samen aan de brede welvaart in deze regio. Om alle noodzakelijke transities in de regio waar te kunnen maken, heeft de regio een extra impuls nodig.

delen

Dat doen we door extra in te zetten op de opgaven voor goed leven, fijn wonen en anders werken via een regiodeal met het Rijk. Dit doen we als overheden samen met ondernemers en kennisinstellingen uit de regio. Het voorstel daarvoor heeft Regio Noordoost Brabant bij het Rijk aangeboden.

 

Nú extra sturing nodig
Jack Mikkers, voorzitter van Regio Noordoost Brabant: “Wij zijn een economisch sterke regio, met een aantrekkelijk mozaïek van stad en land en hechte sociale verbanden. We mogen daar trots op zijn. Tegelijkertijd hebben we het besef dat we ons als regio moeten blijven ontwikkelen. Met alle transities waar we mee te maken hebben, met name die in de landbouw, is het een grote uitdaging om sterk, aantrekkelijk en hecht te blijven. Daarom is er nú extra sturing, ondersteuning en actie nodig zodat de belangrijke transities in onze regio geen risico zijn maar juist een impuls geven aan de leefbaarheid op het platteland en in middelgrote steden. Dat deze transities zorgen voor een gezonde en fijne leefomgeving en perspectief bieden op werk voor de mensen in onze regio.”

 

Voorstel regiodeal

GOED LEVEN betekent het verbeteren van de leefbaarheid in het landelijk gebied, dorpen en in middelgrote steden. Door initiatieven van inwoners in het landelijk gebied aan te jagen zoals het ‘Goeie Leven’ doet in het land van Cuijk. Door voorzieningen op peil te houden en  aantrekkelijke centra te maken in middelgrote steden zoals in Oss en Boxmeer.

 

FIJN WONEN vraagt om een andere inrichting van de leefomgeving. Een gebiedsgewijze aanpak in het landelijk gebied onder regie van overheden zoals in AgroProeftuin de Peel of GreentechPark Boxtel, maakt nieuwe ontwikkelingen en experimenten mogelijk. Het zorgt voor win-win bij de noodzakelijke transities, zoals bij de sanering van de intensieve veehouderij, en het fors reduceren van uitstoot van schadelijke stoffen. Door de sloop van stallen volgens ‘de Boekelmethode’ krijgen criminaliteit en ondermijning geen kans en zet de regio sterk in op herinrichting voor andere (groene) functies.

 

ANDERS WERKEN staat voor een leven lang ontwikkelen. Door de sanering in de landbouw gaat werk verloren. Ook andere sectoren stoten werk af. Daarnaast wordt  het werk zelf anders. Er komen nieuwe banen die om andere competenties en flexibele mensen vragen die zich voortdurend blijven ontwikkelen De omschakeling naar kringlooplandbouw vraagt bovendien om innovaties, proeftuinen en kennisontwikkeling zoals het Innovatie Centrum Circulair in Meierijstad. In de veranderende arbeidsmarkt moeten bedrijven verder vooruitkijken in strategie, personeelsplanning en mensen die zich een leven lang ontwikkelen.

 

Partners regiodeal

De partners van het ingediende voorstel zijn de provincie Noord-Brabant en de ondernemers, overheden en kennisinstellingen in de Stichting AgriFood Capital, Stichting OndernemersLift+ en Noordoost Brabant Werkt. In de regiodeal vragen deze partijen gezamenlijk € 20 miljoen van het Rijk. De gemeenten en waterschappen in de regio nemen zelf € 40 miljoen voor hun rekening, geld dat al in de huidige begrotingen en projecten is opgenomen.

 

“In het eerste kwartaal van 2020 horen we van het kabinet of we ons voorstel samen met het Rijk en onze partners verder mogen uitwerken. Het zou erg goed zijn wanneer het Rijk ons steunt in onze urgente opgaven op het gebied van leefbaarheid, leefomgeving en werk,” aldus Jack Mikkers.