RNOB roept toekomstige Kabinet en kamerleden op om samen te werken
23 januari 2024

Noordoost-Brabant staat voor grote, urgente opgaven zoals de vitaliteit van het buitengebied, woningentekort en verduurzaming van de landbouw en voedselverwerking. Lokale overheden kunnen die niet alleen oppakken. Dat vraagt om samenwerking op alle bestuurslagen, als één overheid. Als gelijkwaardige partners, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheden. 

delen

De formatie van de Tweede Kamer is nog in volle gang. Dit is het moment om, figuurlijk, aan de onderhandelingstafel te gaan. In een memorandum roepen de gemeenten en waterschappen uit Noordoost-Brabant daarom de informateur en de Tweede Kamerleden op de kracht van de regio te gebruiken. 

"Maak bij de aanpak van maatschappelijke eneconomische opgaven nóg meer en beter gebruik van de kracht van de regio’s. Omdat we zowel bestuurlijk als ambtelijk in directcontact staan met onze inwoners, weten we als geenander wat er in onze regio speelt en leeft. Zo bouwen we aan een land waar het goed leven,wonen en werken is, én blijft."

Wij vragen:

  • Partnerschap van het Rijk in de aanpak van belangrijke maatschappelijke en economische uitdagingen. Het instrument Regio Deal zouden wij graag om willen zetten in een duurzame, structurele en meerjarige aanpak.

  • Behoud van het transitiefonds landbouw en natuur. Inzet van dat fonds om onder de noemer van ‘brede welvaart’ de leefbaarheid op het platteland te verbeteren en innovaties in de landbouw te bevorderen.

  • Cruciale projecten voor een goede rijksinfrastructuur, zoals A2, N65 en A67, van de ‘pauzeknop’ halen en een snelle start maken met de noodzakelijke verbeteringen. Dat is ook cruciaal voor het onderliggend wegennet in de regio.

  • Versnelling en verduurzaming van de woningbouw, (circulaire) bouw van betaalbare woningen, in de steden maar ook daarbuiten. Met extra aandacht voor het energiezuinig en klimaatrobuust maken van bestaande woningen. 

 

Kracht van de regio 

De kracht van de regio Noordoost-Brabant zit vooral in de aanwezige bestuurlijke en ambtelijke overlegtafels, het sterke netwerk en de aanpakkersmentaliteit. En de korte lijntjes die gemeenten en waterschappen met de inwoners hebben. 

 

Samenwerken zit in het DNA van onze regio. Niet alleen tussen overheden maar ook met andere partijen zoals ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties. Hiervoor trekt RNOB samen op met AgriFood Capital en Noordoost Brabant Werkt.

Naar een structurele samenwerking

Jack Mikkers, voorzitter RNOB: “Onze oproep aan de Tweede Kamer is helder: maak bij de aanpak van maatschappelijke en economische opgaven nóg meer en beter gebruik van de kracht van de regio’s. Omdat we zowel bestuurlijk als ambtelijk in direct contact staan met onze inwoners, weten we als geen ander wat er in onze regio speelt en leeft.”

De samenwerking met het Rijk in de Regio Deal laat zien waar we als regio toe in staat zijn. “Maar voor een goede toekomst van Nederland is het belangrijk om dit partnership om te zetten naar een langjarige en structurele samenwerking. Niet alleen met onze, maar ook met alle andere regio’s. Zo bouwen we als overheden samen aan een land waar het goed leven, wonen en werken is, én blijft.”

 

Lees hier volledige Memorandum 'Samen voor Noordoost-Brabant' 2024