Geven loont in samenwerking!
25 maart 2021

Pierre Bos is burgemeester van gemeente Boekel sinds 2008. Een voorrecht vindt Pierre: “De burgemeester komt bij veel aangelegenheden. Zowel op feestelijke gelegenheden als bij droevige momenten. Zo mag je Sinterklaas welkom heten of een minister begeleiden die op bezoek komt, maar je bent ook een luisterend oor of iemand die bemoedigende woorden spreekt, bijvoorbeeld tijdens deze coronacrisis.

delen

Een burgemeester is het boegbeeld van de gemeenschap. Je bent de verbinder tussen de inwoners en de raad.” Op 1 juni 2021 legt Pierre Bos zijn ambt neer als burgemeester van Boekel. We blikken met hem terug op een aantal belangrijke ontwikkelingen in de regio en hij geeft ons tips mee voor de toekomst.

 

Hoe de regionale samenwerking ontstond

In de tijd dat Pierre als burgemeester begon waren de GGD’s en de Regionale Milieudienst de eerste vormen van regionale samenwerking. Op thema’s ontwikkelde zich dat verder naar de omgevingsdienst en de veiligheidsregio’s. Er ontstond ook behoefte om op economisch vlak samen te werken, o.a. op het gebied van de arbeidsmarkt, wonen en infrastructuur. Dat resulteerde in de regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant (RNOB) die de gemeente Boekel van begin af aan heeft ondersteund.

 

Samenwerken zit in het Boekelse dna

Samenwerken past goed bij de gemeente Boekel. Pierre: “Wij zijn een gemeenschap waarin samen optrekken en samenwerken in het dna van de inwoners zit. Wij hebben enorm veel verenigingen, stichtingen en organisaties die verantwoordelijkheid nemen om zaken voor elkaar te krijgen. Zo kent Boekel stichtingen die parken beheren of glasvezel aanleggen en er worden bijvoorbeeld initiatieven opgezet om energie te besparen. Thema’s aanpakken doen wij samen. Dat vinden wij niet alleen een overheidstaak. Op regionale schaal samenwerken was en is daarom voor ons ook vanzelfsprekend”.

Toegevoegde waarde voor de inwoners

Vanaf het begin van de samenwerking is Boekel bij de regionale samenwerking in RNOB betrokken geweest. Belangrijkste in de samenwerking vindt de burgemeester dat je toegevoegde waarde moet hebben voor de inwoners. Pierre: “Water is zo’n thema dat belangrijk is voor iedereen. Wateroverlast en de droogteproblematiek moet je regionaal agenderen. Dat beperkt zich niet tot de gemeentelijke grenzen.”  

Natuurgebied de Peel

AgroProeftuin de Peel speelt in dit kader een belangrijke rol voor Boekel. De gemeenten Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Landerd, Uden, Boekel en het waterschap Aa en Maas maken deel uit van het peelgebied. Toen waterschap Aa en Maas vroeg wie in dit gebied een rol van betekenis wilde spelen, om de mogelijkheden die de Peel biedt meer tot hun recht te laten komen, stak gemeente Boekel gelijk haar vinger op. Pierre: “Dit onderwerp biedt volop kansen die je samen moet benutten om het voor inwoners en bedrijven goed te regelen.”

 

AgroProeftuin de Peel

Hetzelfde geldt voor de landbouw en voedselproductie waar Noordoost-Brabant koploper in is. Burgemeester Pierre Bos was dé initiatiefnemer van AgroProeftuin de Peel. Pierre: “We zijn een topregio in de agrifood sector, maar we moeten weer opnieuw gaan pionieren. Daar zijn we als regio goed in. Hoe kunnen we de leefbaarheid vergroten in de Peeldorpen? Welke alternatieven zijn er voor gewassen, stallen, diersoorten en technieken? Hoe kunnen we de kringlooplandbouw realiseren? Dat pionieren doen we in AgroProeftuin de Peel. De samenwerkende gemeenten ondersteunen projecten en stellen grond beschikbaar om te experimenteren.”

 

De Peel is vanwege zijn omvang en de intensiteit en aard van de problematiek van essentieel nationaal belang voor de omslag naar kringlooplandbouw en een duurzame voedselvoorziening. Daarom is de Peel door het rijk aangewezen als NOVI-gebied.

 

AgroProeftuin de Peel komt voort uit de samenwerking van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in AgriFood Capital. De regio Noordoost-Brabant wil zich met AgroProeftuin de Peel ontwikkelen als het voorbeeldgebied van kringlooplandbouw; zowel provinciaal als (inter)nationaal toonaangevend.

 

Over grenzen heen kijken

Gemeente Boekel beseft zich heel goed dat ontwikkelingen in landelijk gebied zich niet beperken tot de grenzen die bestuurlijk zijn aangelegd. Pierre: “Als ik een geurprobleem heb in Boekel dan heeft Uden er wellicht ook last van. Inwoners hebben die grenzen niet bedacht. Zowel in Boekel als in Uden willen inwoners dezelfde oplossingen voor hun problemen of van dezelfde voordelen genieten. Dit moet je over grenzen heen trekken en samen kijken naar een gebiedsgerichte aanpak.” De burgemeester vindt AgriFood Capital hierin een belangrijke samenwerkingspartner. “We vonden het vanuit het college vanzelfsprekend om aan te sluiten bij AgriFood Capital. Zij zorgen voor een passende uitvoering. RNOB en gemeente Boekel moeten een goede partner zijn binnen AgriFood Capital.”

 

Rol van burgemeester

Als burgemeester is Pierre voorzitter van de raad in Boekel. Samen vormen de burgemeesters uit de regio de Bestuurlijke Coördinatie Groep van RNOB. “Als individuele burgemeester moet je goed weten waar je naartoe wilt. Als gezamenlijke burgemeesters moet je goed weten waar je over 5 of 10 jaar wilt staan en hoe we dat samen voor elkaar gaan krijgen. Het is een kwestie van analyseren, zoeken naar de mogelijkheden, zoeken naar de middelen. Het primaat in RNOB ligt tegenwoordig bij de portefeuillehouders. Dat is een goede zaak. De burgemeesters kunnen hen daarbij ondersteunen. Onze raden zijn het hoogste orgaan van RNOB en zij moeten instemmen met de plannen en middelen beschikbaar stellen. Dit heeft zowel in de regio als in Boekel nog wel eens discussie opgeleverd. Maar als je er geen middelen aan wilt besteden, komt de ambitie onder druk te staan. Daarnaast is het belangrijk om als gemeente ambtelijke capaciteit voor de samenwerking te leveren”, vindt Pierre.

 

Betrokkenheid creëren en enthousiasmeren

De burgemeester is een echte ambassadeur van regionaal samenwerken. Hij weet de juiste mensen te betrekken, te enthousiasmeren en te activeren. Pierre: “Ik kijk goed om me heen. Je moet de talenten van de gemeenschap benutten voor de hele gemeenschap. En de gemeenteraad er goed bij betrekken. Je hoeft het vaak alleen maar netjes te vragen. Als je uitlegt wat je ermee wilt bereiken, raken mensen enthousiast en betrokken. Je moet dingen niet van bovenaf opleggen. Het moet van bovenuit als ambitie worden aangepakt en gevuld van onderop. Op die manier kun je onderwerpen netjes agenderen.”

 

Geven loont

Geven loont, geeft de burgemeester nog als tip. “Als je wil samenwerken moet je niet alleen iets komen halen, maar vooral eerst iets komen brengen. Als iedereen iets brengt, wordt de regio er sterker van. We wonen in een fantastisch gebied, met betrokken inwoners en een positieve samenhorigheid. We moeten iedere dag samen blijven knokken om ervoor te zorgen dat onze inwoners er goed kunnen wonen, werken en leven. Onze inwoners verdienen dat.”

 

Burgemeester zijn was een voorrecht

Pierre Bos droeg 12,5 jaar lang de ambtsketting van gemeente Boekel. Over een paar maanden gaat hij met pensioen. Het aanstekelijke enthousiasme van burgemeester Bos zal worden gemist in de regio. Gelukkig blijft hij nog bij een aantal zaken betrokken. “Ik ben en blijf Peel ambassadeur in hart en nieren. In het verlengde van AgroProeftuin de Peel en Peel Natuurdorpen. Ik blijf betrokken bij de ontwikkelingen van de Peelrandbreuk. En ik blijf mijn steentje bijdragen aan de Brabantse Molenstichting waar ik me sterk maak voor het behoud van de 130 molens die nog in Brabant staan.” Maar de burgemeester gaat vooral genieten van zijn negen kleinkinderen. “Het burgemeesterschap voelt als een dankbare positie, maar opa zijn is een eervolle positie”, aldus een trotse Pierre Bos.