Meer werknemers op de fiets door regionale samenwerking
29 juni 2023

Noordoost-Brabant staat voor nieuwe uitdagingen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Anton Bolwerk, bestuurslid van POM (Platform Ondernemend Meierijstad) en Commercial Director bij logistieke dienstverlener Van den Bosch, constateert dat de regio een echte autoregio is. 

delen

“De groei van het aantal auto's en de toenemende drukte op de wegen - want thuiswerken doen we toch minder dan gehoopt -  maken dat het verkeer op vele plaatsen regelmatig vastloopt. Samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven is essentieel om de mobiliteit schoner en duurzamer te maken. Dit is nodig om de beschikbare capaciteit op het wegennet zo goed mogelijk in te kunnen zetten voor het noodzakelijke verkeer.”

 

Voor de gemeente Meierijstad vormen met name de A2, A50 en de daaraan gekoppelde N279 een grote uitdaging. “Maar de opgave van duurzame mobiliteit en bereikbaarheid beperkt zich niet tot alleen Meierijstad of de regio Noordoost-Brabant. We hebben er allemaal mee te maken, dus zijn we ook allemaal verantwoordelijk voor de oplossing; bedrijven, overheden en werknemers.”

 

Voordelen in beeld

Om de doorstroming op de weg te verbeteren, pleit Anton voor zowel robuuste infrastructurele oplossingen als gedragsverandering van verkeersdeelnemers. “Het gaat niet alleen om bijvoorbeeld de aanleg van viaducten, tunnels en meer fietspaden. Ook moeten mensen gefaciliteerd worden om vaker de auto te kunnen laten staan.”

 

Daarin ziet het POM bestuurslid een rol voor de werkgever. “Flexibel werken, ebike-probeerpools, fiscale voordelen; er zijn volop mogelijkheden die werkgevers werknemers op dat gebied kunnen bieden. Met goede PR en communicatie kun je bovendien de voordelen in beeld brengen, zoals het in beweging zijn, je hoofd leeg maken en betere gezondheid en vitaliteit.” Zo maakte Meierijstad onlangs slim gebruik van de publiciteit rondom de fietscampagne Sjees On Tour, georganiseerd door Ons Brabant Fietst. De fietskaravaan deed deze maand namelijk Veghel aan. Anton “Dat was een mooi moment voor de start van de meerjarige fietsstimuleringsaanpak van Meierijstad.”

Fietsstimulering door werkgevers

Fietsstimulering is een belangrijk onderdeel van de zogenoemde ‘werkgeversbenadering’. In deze werkgeversbenadering werken bedrijven samen met gemeenten als Meierijstad, Oss, Heusden en ’s-Hertogenbosch om werknemers meer met openbaar vervoer en fiets te laten reizen. Anton: “In Noordoost-Brabant pakt meer dan de helft van de mensen binnen een straal van 0-10 km tot hun werk zelfs de auto. We hebben dus nog heel wat te winnen.” 

 

Behalve in de vorm van arbeidsvoorwaarden zoals flexibel werken en ebike-pools, kunnen bedrijven ook zorgen voor bijvoorbeeld voldoende fietsenstallingen of douches voor hun werknemers. “POM richt zich in de fietsstimulering vooral op het helpen van de  betrokken werkgevers die dit willen oppakken. Samen kijken we wat er voor hun bedrijf mogelijk is en wat er ook kán.

 

De fietsstimuleringsaanpak in Meierijstad zit nu nog in de beginfase. “Ons doel is dat over een paar jaar een aanzienlijk deel van de autorijdende werknemers naar de fiets is overgestapt”, aldus Anton. “We maakten daarom meerjarige afspraken met de gemeente om hier op in te zetten. RNOB en de gemeente Meierijstad koppelden ons aan Ons Brabant Fietst en het Brabants Mobiliteitsnetwerk. Zij hebben voor de mensen en kennis in huis die wij nodig hebben.” RNOB en de provincie Noord-Brabant financieren dit jaar ook Sjees On Tour. “Dat is een mooie stimulans.”

Regionaal samenwerken

RNOB heeft duurzame bereikbaarheid als een van de hoofdopgaven. De fiets kan daar een hele belangrijke rol in spelen, vooral voor de korte ritten naar het werk. Samen met partners en gemeenten brengt RNOB dit thema onder de aandacht bij bedrijven en ondersteunt community vorming rondom bedrijventerreinen, zoals in Veghel. 

Werkgevers kunnen hun werknemers stimuleren om vaker de fiets te pakken, de benodigde randvoorwaarden moeten daarvoor ook aanwezig zijn. Anton: “De gemeenten hebben vooral een faciliterende rol, zoals de aanleg van snelfietspaden en voldoende openbare fietsenstallingen.”

 

Omdat fietspaden en andere oplossingen vaak over gemeentegrenzen heen gaan, is regionale samenwerking essentieel. “Door regionaal samen te werken, kunnen kennis, menskracht en middelen gedeeld worden om zo projecten of initiatieven van idee tot realisatie te brengen. Ook kunnen subsidiemogelijkheden beter worden benut. Onze programmamanager Jos van Asten heeft daarom vaak contact met de gemeente en met RNOB, waar werkgevers dan weer het profijt van hebben.”

 

Meer bekendheid

Ook door succesverhalen te delen en publicitaire ondersteuning te bieden, kan RNOB gemeenten én bedrijven inspireren. Binnenkort verschijnt daarom een mooi magazine voor gemeenten en werkgevers om de fietscampagne nog beter bekend te maken. Door gecombineerde inspanningen kunnen gemeenten, RNOB en het bedrijfsleven samen schone en duurzame mobiliteitsoplossingen realiseren en de bereikbaarheid van de regio nog meer verbeteren. De rol RNOB mag nog wel meer bekendheid krijgen in ondernemersland”, sluit Anton af, “zodat werkgevers nog beter op de hoogte zijn van de kansen en mogelijkheden in Noordoost-Brabant.” 

Over Anton Bolwerk

Anton Bolwerk is Commercial Director bij Van den Bosch, een internationale dienstverlener op het gebied van bulktransport. Als voorzitter van de Erpse Bedrijvenkring (EBK) en bestuurslid van POM vertegenwoordigt hij bijna duizend bedrijven in Meierijstad, met in totaal 30 duizend medewerkers. Hij is 52 jaar oud, heeft twee kinderen en woont in Erp, waar hij ook is geboren en getogen. Anton is een voorstander van duurzame mobiliteit en maakt zelf zoveel mogelijk gebruik van de fiets.

Sjees on Tour en Brabants Mobiliteitsnetwerk zijn diensten van partner SmartwayZ.NL. In Brabant werken we samen aan schone en slimme mobiliteitsoplossingen.