Korte terugblik Regiodag 24 juni 2021
25 juni 2021

Deze maand ontmoetten de bestuurders uit onze regio elkaar voor de portefeuillehoudersoverleggen (poho’s) op de online Regiodag. Aan het plenaire deel namen 86 bestuurders uit de regio deel. Vanuit de provincie waren de gedeputeerden Erik Ronnes, Christophe van der Maat en Elies Lemkes aanwezig.

delen

In het plenaire deel werden het handelingsperspectief voor de integratie van internationale medewerkers en de regionale aanpak van de corona herstelfase besproken. Ook werd een toelichting gegeven op het onderzoek naar de bestuurlijke ecosystemen in de regio Noordoost-Brabant.

 

Poho Duurzame leefomgeving
De manier waarop we voedsel produceren moet drastisch veranderen. Brabant – en Noordoost-Brabant in het bijzonder - heeft een uniek agrifood cluster. Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver van Landbouw, Voedsel en Natuur presenteerde de eerste stappen van het nieuwe Beleidskader Landbouw en Voedsel. Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar de balans tussen de verschillende vormen van landbouw en hoe deze zich in de toekomst gaan ontwikkelen. Op 23 juli a.s. gaan de portefeuillehouders in de kopgroep Transitie Landbouw verder met de gedeputeerde in gesprek over het Beleidskader.

 

Poho Ruimte, mobiliteit en wonen

  • De verstedelijkingsstrategie: hoe ziet de stedelijke regio ’s-Hertogenbosch er straks uit en wat is er dan allemaal nodig? 
  • Data maken de toekomst. Samen met de provincie werken we aan een datagedreven aanpak voor vele beleidsterreinen. We ontwikkelden een dashboard met allerlei data die regio en gemeenten elk minuut van de dag online kunnen raadplegen voor de strategie, projecten en aanpak. De bestuurders kregen een kijkje in de datakeuken. 
  • Voor het programma gedeelde mobiliteit staat nog een apart bestuurlijk overleg op het programma voor de wethouders mobiliteit/regiotaxi/welzijn op 7 juli a.s. 
  • En verder: het regionaal mobiliteitsplan en tweede werkpakket smart mobility 2022-2023, de gevolgen van corona voor het openbaar vervoer en de stand van zaken rond de corridoraanpak A50.

 

Poho Economie 

  • In april vond een bestuurlijke themabijeenkomst over verduurzaming van bedrijventerreinen plaats. Zo’n 40 portefeuillehouders en ondersteunende medewerkers uit de regio maakten kennis met onder andere de Green Deal van de gemeente Waalwijk, het regionale programma Symbiosis for Growth uit West-Brabant en de ambitie en maatregelen ‘klimaat neutrale brouwerij’ in 2030 van Heineken Den Bosch. Het Poho Economie gaat een eigen aanpak ontwikkelen, geïnspireerd door deze voorbeelden. Hiervoor trekt het poho onder andere op met het poho Duurzame Leefomgeving.
  • Twee bedrijventerreinen worden versneld uitgebreid: bedrijventerrein Laarakker in Cuijk (13 ha bruto) en Foodpark in Veghel (22 ha bruto). In de gemeente Boekel is een nieuw bedrijventerrein in ontwikkeling: bedrijventerrein Lage Raam (bruto 5 ha). Voor de drie locaties zijn er wachtlijsten met bedrijven die er willen vestigen. Voor deze ontwikkelingen zijn afspraken gemaakt over onder meer eindgebruikers, duurzaamheid en intensief ruimtegebruik en benutting.
  • Het poho wil vaker om de tafel met ondernemers uit de regio. De bestuurlijke kopgroep Innovatie & Agrifood heeft een plan ontwikkeld om structureel met hen in gesprek te gaan over economische groeikansen. Dit plan wordt de komende periode verder uitgewerkt.

 

Poho Arbeidsmarkt

  • Van de Crisismaatregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is zowel landelijk als regionaal weinig gebruik gemaakt. De portefeuillehouders verkenden met elkaar hoe de regeling verruimd kan worden om inwoners te motiveren om een aanvraag in te dienen. Gemeenten hebben hierop lokaal beleid en bepalen zelf of zij de voorwaarden versoepelen. 
  • En verder: Regionaal Mobiliteitsteam, voortgang van de Regio Deal en het Jaarplan 2021 van het Leerwerkpunt

Meer over: Organisatie