Korte terugblik Regiodag 10 december 2020
22 december 2020

In december ontmoetten de bestuurders uit onze regio elkaar voor de portefeuillehoudersoverleggen (poho’s) op de Regiodag. Deze Regiodag was volledig online. Vanuit de provincie waren de gedeputeerden Martijn van Gruijthuijssen, Erik Ronnes, Christophe van der Maat en Elies Lemkes aanwezig.

delen

De belangrijkste bevindingen op een rij: 

 

Poho Arbeidsmarkt

 • Aanwezig waren gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen, regiomanager UWV (Peter Smit) en twee leden van het dagelijks bestuur van het Platform Cliëntenparticipatie Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant (PCAN).
 • De bestuurders en de regiomanager UWV stemden in met het Uitvoeringsplan Werkgeversservicepunt 2021. Een raadsinformatiebrief over dit plan volgt.
 • Er wordt een forse stijging van de werkloosheid verwacht. Een regionaal mobiliteitsteam van UWV, gemeenten, werkgevers en vakbonden gaat samenwerken om mensen die met de werkloosheid worden bedreigd zo snel mogelijk naar ander werk te helpen.
   

Poho Ruimte en mobiliteit

 • Terugblik op landelijk overleg waarin met het Rijk afspraken zijn gemaakt over de A2, corridoraanpak A50 en station ’s-Hertogenbosch. Rijk, provincie en gemeenten investeren bijna 1 miljoen in de regio aan verbetermaatregelen.
 • Vaststelling van het regionaal mobiliteitsprogramma 2020-2021 door provincie en regio. In dit programma investeert de provincie mee in regionale en gemeentelijke projecten voor ruim 4,4 miljoen euro.
 • Presentatie door wethouder Franko van Lankvelt (Uden) en Manus Barten van Studio Bereikbaar van de opgaven voor de regio in de Corridoraanpak A50 tussen Nijmegen en Eindhoven.
 • Wethouder Roy Geers (’s-Hertogenbosch) gaat bestuurlijk het proces trekken waarin regio, provincie en Rijk samen komen tot een verstedelijkingsakkoord. Dit wordt een belangrijk akkoord voor de stedelijke regio ’s-Hertogenbosch. De gemeenten worden dan ook bij dit proces betrokken.   

 

Poho Economie

 • Het bedrijventerrein Vismeerstraat in de gemeente Bernheze mag uitbreiden met 4,5 hectare. Er is al een wachtlijst van bedrijven die er willen vestigen.
 • De nieuwbouw van het horeca-punt Geffense Barriére aan de A59 kan van start; er komt een foodcourt gecombineerd met flex-kantoren.
 • Drie nieuwe bestuurlijke kopgroepen gaan het werk van het poho versnellen:
  De kopgroep Economie & Ruimte
  bedient ruimtevragen van ondernemers, door vraaggerichte uitbreiding van bedrijventerreinen mogelijk te maken.
  De kopgroep Economie & Agrifood
  schaalt innovatieprojecten op binnen de agrifood-keten door er meer MKB-bedrijven bij te betrekken
  De kopgroep Economie & Arbeidsmarkt
  versterkt gericht voorzieningen voor specifieke doelgroepen, zoals expats, zzp-ers en afgestudeerden.

 

Poho Duurzame leefomgeving

 • De werkplannen Klimaatadaptatie en Transitie Landbouw 2021 zijn vastgesteld.
 • Het Schone Lucht Akkoord wordt door alle gemeenten van de regio ondertekend. Dat gebeurt tijdens de nieuwe tekenronde in maart.
 • De NOVI biedt kans op steun door het Rijk om de maatschappelijke opgaven in de Peel aan te pakken.
 • Pas na het poho werd de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof bekend (hier te vinden).

 

De eerstvolgende Regiodag is op 25 maart 2021. Ook op deze dag zullen de portefeuillehoudersoverleggen voor de bestuurders weer geheel online plaatsvinden.


Meer over: Organisatie