Klankbordgroep Raadsleden actief in RNOB
29 april 2021

Op 28 april jl. kwam de Klankbordgroep Raadsleden voor de tweede keer (online) bij elkaar. Afgesproken is dat de klankbordgroep actief betrokken wordt bij het lopende BRE-onderzoek, monitoring van de Samenwerkingsagenda en de evaluatie van de voorloper van deze klankbordgroep.

delen

Deelname aan BRE onderzoek 
RNOB werkt mee aan een landelijk onderzoek naar Bestuurlijk Regionale Ecosystemen (BRE). De onderzoekers presenteerden het doel, de opzet en de planning van dit onderzoek. Alle gemeenteraadsleden en algemene bestuursleden van de waterschappen ontvangen in dit verband een enquête. De klankbordgroep gaat deelnemen aan een focusgroep waarin de uitkomsten van deze enquête worden besproken. Ook wordt de klankbordgroep betrokken bij de tussentijdse rapportage en de eindrapportage.

Monitoring resultaten
Wat de samenwerkende gemeenten en waterschappen in RNOB doen en hoe, staat in de Samenwerkingsagenda 2030. Op basis van deze agenda wordt elke twee jaar een Uitvoeringsplan gemaakt. RNOB gaat nu een monitor ontwikkelen om de resultaten van zowel de Samenwerkingsagenda als van Regio Deal Noordoost Brabant te kunnen meten. Zo weten we beter of we de dingen goed doen en of we de juiste dingen doen. Vier leden van de Klankbordgroep Raadsleden werken mee aan het opstellen van deze monitor. Het eerste raamwerk is eind dit jaar klaar. Deze wordt ingezet voor het afleggen van een goede verantwoording aan de raden en AB-waterschappen.

Evaluatie raadsgroep communicatie
De werkzaamheden van de voorloper van de Klankbordgroep Raadsleden, de Raadsgroep Communicatie zijn geëvalueerd. Deze raadswerkgroep bestond uit 15 raadsleden en werkte mee aan de verbetering van de communicatie. Een heldere communicatie schept duidelijkheid over wie waar over gaat. Dat is belangrijk voor de raden om hun kaderstellende en controlerende rol te kunnen pakken. De raadswerkgroep was onder andere betrokken bij het splitsen van de communicatie RNOB-AgriFood Capital, de herpositionering en website van RNOB en bij het verankeren van de gemaakte communicatieafspraken (drs. P-en) in het samenwerkingsconvenant. Lees hier de volledige evaluatie.

 

De volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep Raadsleden is op 7 juli 2021.


Meer over: Organisatie