Grenzeloos samenwerken voor inwoners en bedrijven
22 januari 2021

Zijn hart gaat sneller kloppen van complexe maatschappelijke en economische uitdagingen. René Peerenboom, geboren en getogen in de regio Noordoost-Brabant, ging al jong in de politiek. Hij was twaalf jaar lang gemeenteraadslid en Wethouder in Uden. Als Wethouder hield hij zich steeds meer met regionale zaken bezig. Het was dan ook een logische stap om in 2018 de overstap te maken van lokale bestuurder naar regiomanager bij Regio Noordoost Brabant (RNOB). René vertelt over het belang van samenwerken in de regio en de rol die RNOB vervult in het behalen van de gezamenlijke ambities van de regio.

delen

Dit interview is de start van een reeks waarin we betrokken partners aan het woord laten. Zij delen hun kennis, ervaringen, resultaten en inzichten. Zo geven we de regionale samenwerking een gezicht.

 

Goed leven, wonen en werken

RNOB is een samenwerking van en door 16 gemeenten en 2 waterschappen. Gezamenlijk pakken zij de maatschappelijke en economische uitdagingen op die ze alleen door samenwerking voor elkaar krijgen. Zo zorgen ze samen voor een regio waar het goed wonen, werken en leven is: nu én in de toekomst. René: “Je kunt als gemeente of waterschap niet alle uitdagingen individueel oppakken. Sommige opgaven zijn gewoon te groot, te ingewikkeld of te duur. Voor complexe opgaven, zoals wegen, openbaar vervoer, energie en klimaat, heb je afstemming met je buren in de regio nodig. Een fietspad of het klimaat houden bijvoorbeeld niet op bij de gemeentegrens, dus je zult moeten samenwerken. Ook is het goed om een platform te bieden waarin actuele dossiers met elkaar kunnen worden besproken en opgepakt, zoals het afgelopen jaar de problematiek van de stikstof, schone lucht en natuurlijk ook de corona.”

René zet zich vol overgave in voor de volgende ambities van RNOB:

1.      Het creëren van een veerkrachtige aantrekkelijke en gezonde omgeving met sterke steden en vitaal platteland

2.      Het verduurzamen van mobiliteit en voorzieningen voor iedereen bereikbaar houden

3.      Bouwen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en ruimte bieden aan banen van de toekomst

4.      Zorgen dat talenten en jonge gezinnen in de regio blijven of terugkeren.

Samenwerken loont

Samen optrekken doet RNOB ook richting de provincie, het rijk en Europa. René: “Deze overheden kunnen niet met iedere gemeente of waterschap afzonderlijk in gesprek en leggen een rol voor de regio op. Wij zorgen voor de afstemming binnen de regio en voeren het gesprek namens de gemeenten en waterschappen, bijvoorbeeld als lobby voor financiële steun of als er aanpassingen in regelgeving nodig zijn.”

 

Een mooi voorbeeld hiervan is de aanvraag die RNOB vorig jaar samen met andere regionale partijen indiende voor een Regio Deal met het Rijk voor het versterken van de leefbaarheid voor de inwoners van Noordoost Brabant. Die aanvraag werd toegekend. Het kabinet stelde € 10 miljoen beschikbaar. René: “Met de inbreng van de regionale partners kunnen we nu bij elkaar 40 miljoen in de regio investeren. Door deze financiële impuls kunnen we onze regionale opgaven beter, slimmer en sneller uitvoeren. En dat komt ten goede aan inwoners en bedrijven. Want daar doen we het immers allemaal voor.”

 

Vele partners

Om de ambities te verwezenlijken is samenwerking met vele partners nodig. Naast de samenwerking met overheden als provincie, rijk en andere regio’s, werkt RNOB ook nauw samen met AgriFood Capital en Noordoost Brabant Werkt. René: “AgriFood Capital jaagt de economische ontwikkeling in Noordoost-Brabant aan via de agrifood keten, de motor van de regionale economie in Noordoost-Brabant. Hier proberen we de complexe opgave van de transitie van de landbouw als één overheid op te pakken. We trekken hierin natuurlijk ook samen op met bedrijven en kennisinstellingen."

 

Noordoost Brabant Werkt richt zich op de ontwikkeling van een veerkrachtige arbeidsmarkt. René: “Hoe kunnen we bijvoorbeeld zoveel mogelijk mensen aan het werk houden terwijl corona ons nog in de greep houdt? Het is fijn als je dan met elkaar kunt afstemmen welk steunpakket je maakt voor ondernemers en dat je alle kennis en ervaring bundelt, zodat niet iedere gemeente afzonderlijk zijn eigen wiel hoeft uit te vinden.”

 

Solide, sterk en veerkrachtig

René is uitermate trots op de samenwerking binnen RNOB. “In januari 2021 zijn we weer een nieuwe samenwerkingsperiode gestart. Op de weg hier naar toe, de Regioreis, hebben we elkaar steeds beter gevonden en samen een ontwikkeling doorgemaakt. Met elkaar hebben we de kracht van de regio ervaren. Als we zien dat we meerwaarde kunnen bieden door samen op te trekken, dan doen we dat. Dan pakken we allemaal onze eigen rol en verantwoordelijkheden in die samenwerking. Een mooi voorbeeld is dat ook uit elke gemeente en waterschap raadsleden en AB-leden via een klankbordgroep betrokken worden bij het functioneren van de samenwerking", sluit de trotse regiomanager af.

 

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de projecten, programma’s of de Samenwerkingsagenda? Neem contact op met René Peerenboom via rene.peerenboom@regionoordoostbrabant.nl.