BRE-onderzoek schijnt licht op de regio
21 december 2021

 

In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt Berenschot landelijk welke factoren van invloed zijn op het realiseren van meerwaarde voor inwoners. Ofwel: de publieke waarde. De resultaten van dit ‘BRE-onderzoek’ (BRE = Bestuurlijke Regionale Ecosystemen) helpen regio’s om succesvoller te zijn in regionaal samenwerken. 

delen

Noordoost-Brabant onder de loep

Afgelopen periode heeft Berenschot Noordoost-Brabant onder de loep genomen. Voor het Dagelijks Bestuur van RNOB was het belangrijk om inzicht te krijgen in het functioneren van de regionale samenwerking doen, ook ten opzichte van andere regio’s. En in de stappen die nodig zijn om de regio slagvaardiger te maken.

 

Want met de complexiteit van de opgaven, van leefbaarheid en klimaatadaptatie tot een sterke economie en werkgelegenheid, neemt het belang van samenwerking in de regio steeds verder toe. Samenwerking tussen gemeenten en waterschappen, met de provincie én met maatschappelijke en economische partners.

 

Conclusies van het onderzoek
Berenschot concludeert dat Noordoost-Brabant het goed doet op veel brede welvaartsthema’s. Daarmee is onze regio succesvol in het realiseren van publieke waarde. Noordoost-Brabant is de 8e best presterende regio (van de 40); deze scores blijven deze redelijk stabiel door de jaren heen. Maar doordat de publieke-waarde behoefte verschuift, is verbreding van de agenda nodig. En dat vraagt voor de toekomst om een andere regionale samenwerking. 

 

Vervolgstappen
De uitkomsten van het BRE onderzoek zijn besproken in het overleg van de Bestuurlijke Coördinatie Groep op 2 december jl.  Jack Mikkers, voorzitter RNOB: “In de nieuwe raadsperiode gaat het Dagelijks Bestuur graag in gesprek met betrokkenen over de toekomst van de regionale samenwerking in Noordoost-Brabant. Het BRE-onderzoeksrapport biedt een mooie basis voor deze gesprekken.”

 

Naar de eindrapportage van het BRE onderzoek, conclusies en aanbevelingen (Berenschot)

 

Betrokkenheid vanuit RNOB


Bestuurlijke stuurgroep

Het dagelijks bestuur van de RNOB en provincie:

Jack Mikkers, gemeente ‘s-Hertogenbosch
Wobine Buijs, gemeente Oss
Jan Goijaarts, gemeente Meierijstad
Harry van Rooijen, gemeente Meierijstad
Kees van Geffen, gemeente Oss
Marijke Wilms, gemeente Oss
René Peerenboom, RNOB
Elies Lemkes, provincie Noord-Brabant


Ambtelijke begeleidingsgroep

Johan Postma, gemeente Land van Cuijk i.o.
Marionne van Dongen, gemeente Oss
Jules Goris, RNOB & AgriFood Capital
René Peerenboom, RNOB
Rian Snijder, RNOB
Richard Dumont, provincie Noord-Brabant


Focusgroep Klankbordgroep raadsleden
 

Jeanne van Eert, Boekel
Joop van Lanen, Boekel
Aaltje Schouten-Saarloos, waterschap De Dommel 
Yvonne Schram, waterschap Aa en Maas
Frans van de Ven, Bernheze