Bedrijven hebben groot belang bij regionale samenwerking
29 februari 2024

Hoe houd je je als ondernemer staande in deze zeer dynamische wereld? De consument is kritisch, veeleisend en veranderlijk, de concurrentie groot. Gelukkig telt onze regio Noordoost-Brabant veel goede ondernemers en diep gewortelde ondernemingen die voor onderlinge kruisbestuiving zorgen. Dat betekent echter niet dat we achterover kunnen leunen, waarschuwt Fleur de Best, regiomanager Noordoost-Brabant van VNO-NCW Brabant Zeeland. 

delen

Bijna de helft van de ondernemers vindt Nederland namelijk geen aantrekkelijk land meer om te ondernemen. Eén op de vijf bedrijven overweegt zelfs te vertrekken uit Nederland, blijkt uit de jaarlijkse peiling die VNO-NCW en MKB-Nederland uitvoerden. Dat geldt ook voor bedrijven in Brabant. Dat zijn schokkende cijfers. Fleur benadrukt dat daardoor het belang van samenwerken alleen maar groter wordt, ook regionaal. “De opgaven zijn té groot, niemand kan het alleen.”

 

Het belang van een goed ondernemersklimaat

VNO-NCW Brabant Zeeland is een ondernemingsnetwerk dat ondernemers versterkt, verbindt en vertegenwoordigt. Zij bieden een platform om kennis en ervaringen uit te wisselen en dragen via lobby en belangenbehartiging bij aan het verbeteren van het vestigingsklimaat. Over dat vestigingsklimaat maakt Fleur zich juist zorgen. En niet alleen Fleur, ook de ondernemers.

 

“Uit de laatste peiling is gebleken dat meer dan 75 procent van de ondernemers vindt dat het ondernemingsklimaat de afgelopen vijf jaar is verslechterd. Een kwart geeft aan de komende twaalf maanden niet meer te investeren. Zorgelijk want die investeringen zijn juist de motor van ons verdienvermogen. Bedrijven en ondernemers zorgen voor de innovatie en houden de motor van de regio draaiende. Dankzij hen kunnen we ook onder andere politie, zorg en onderwijs blijven financieren. Daarom is een goed ondernemersklimaat van cruciaal belang, voor ons allemaal.”

Wat maakt een regio aantrekkelijk? 

“Het totaalplaatje moet kloppen”, stelt Fleur. “De uitdagingen in de regio Noordoost-Brabant, die we al voelen en die de komende jaren nog meer voelbaar worden, liggen nu vooral op het gebied van arbeidsmarkt en energietransitie. Maar ook de beschikbaarheid en kwaliteit van water worden een steeds groter probleem.” 

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat vraagt een integrale aanpak volgens Fleur. “Het gaat ook om een goede bereikbaarheid, voldoende passende huisvesting en faciliteiten, zoals scholen, sportvoorzieningen, cultuur, winkels, horeca. De overheden hebben daarin vooral een faciliterende rol, zoals het op tijd verlenen van vergunningen zodat er geen vertraging ontstaat. Daarnaast is het goed dat er in de regio samen met AgriFood Capital aan versterking van het startup ecosysteem wordt gewerkt.”


Goed in samenwerken

“De samenwerking tussen lokale overheid en ondernemers gaat in onze regio steeds beter. Partijen zoeken elkaar steeds meer op, waar ze vroeger soms tegenover elkaar stonden. Mooie voorbeelden zijn de Economic Board in Oss en de duo-aanpak in Meierijstad waar wethouders en ondernemers samenwerken aan belangrijke thema’s. Er ontstaat meer vertrouwen en besef dat we elkaar nodig hebben. Zo richtte Koning Willem I College vorg jaar de Omgevingsraad op waarin bedrijven kunnen meedenken over de koers van het regionale opleidingscentrum.  Vanuit VNO-NCW Brabant Zeeland probeer ik aan deze en andere initiatieven mijn steentje bij te dragen, onder andere door het delen van best practices.” 

Er ontstaat meer vertrouwen en het besef dat we elkaar nodig hebben voor een goede toekomst voor inwoners, ondernemers en werknemers

De regio Noordoost-Brabant loopt voorop als het gaat om regionaal samenwerken, vindt Fleur. “We waren de eerste arbeidsmarktregio in Nederland die het 1werkcentrum oprichtte. Hier kunnen werkgevers, werknemers en werkzoekenden terecht met al hun vragen over werk en personeel. Een initiatief van gemeenten, UWV, VNO-NCW Brabant Zeeland, Noordoost Brabant Werkt, onderwijs, ontwikkelbedrijven, vakbonden, SBB, LeerwerkLoket en Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant. Een echte gezamenlijke inspanning!” 

 

RNOB Ondernemerstafels

In 2022 is RNOB gestart met Ondernemerstafels. Hier delen ondernemers en lokale overheid, zowel ambtelijk als bestuurlijk, kennis met elkaar over onder andere de maatschappelijke opgaven. Tegelijkertijd biedt het gelegenheid om te laten zien welke ondersteuning ondernemers in Noordoost-Brabant kunnen krijgen voor bijvoorbeeld innovaties.

 

Fleur is vanuit VNO-NCW als klankbord betrokken bij de organisatie van deze Ondernemerstafels. “Het idee van de Ondernemerstafels is goed: elkaar opzoeken en kennis delen. Zo leren we elkaar en elkaars werelden beter kennen. Maar het is niet eenvoudig om een programma aan te bieden dat voor een bredere doelgroep relevant is en om er dan voldoende deelnemers voor te krijgen. Wat voor de een interessant en verrijkend is, kan voor de ander gesneden koek zijn of misschien juist wel te ingewikkeld. Dat vind ik echt wel een aandachtspunt. Mijn advies is daarom om vooral ook aan te haken bij wat er al is, zoals bij de klankbordgroepen van VNO-NCW Brabant Zeeland. Wij organiseren klankbordgroepen met ondernemers op de vier belangrijke thema’s, waaronder Milieu & Duurzaamheid en Arbeidsmarkt & Onderwijs.”

De RNOB Ondernemerstafel bij de Van Berkel Groep.

Eén boodschap richting Den Haag

Ook richting het Rijk ziet Fleur verandering. “Het Rijk maakt het momenteel extra uitdagend voor ondernemers. Ze schuiven beslissingen voor zich uit, passen gemaakte regelgeving aan en ook de vertraging in de kabinetsformatie werkt niet mee. Het is frustrerend dat bedrijven die willen verduurzamen dat niet kunnen, omdat er onvoldoende elektriciteit of ruimte is. Dit komt niet ten goede aan het ondernemersklimaat, dat al zo kwetsbaar is. Als regio is het daarom nog belangrijker dan ooit tevoren om samen op te trekken. Niet alleen als gemeenten onderling, maar ook met bedrijven en met provincie, zodat we met één gezamenlijke boodschap richting het Rijk kunnen gaan.”

 

Al met al vindt Fleur dat we het als regio goed doen. “Laten we de ingeslagen weg vervolgen, koers houden, elkaar blijven opzoeken en samen ervoor zorgen dat Noordoost-Brabant aantrekkelijk blijft voor inwoners, ondernemers en werknemers.” 

Over Fleur de Best

Fleur de Best (47 jaar) is een échte verbinder. Woonachtig in Boxmeer en opgegroeid in een ondernemersgezin. Ze studeerde aan de Hogere Hotelschool in Den Haag, afstudeerrichting Personeel & Organisatie. Vanaf dat moment is ze altijd werkzaam geweest met en voor ondernemers in diverse sectoren, zowel dienstverlenend als commercieel. Sinds 2020 werkt ze als regiomanager in Noordoost-Brabant voor VNO-NCW Brabant Zeeland. In die rol houdt zij zich voornamelijk bezig met het versterken van ondernemers, het bundelen van de ondernemerskrachten en het leveren van een positieve bijdrage aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de regio. Ze is daarnaast betrokken bij de organisatie van de Ondernemerstafels van RNOB.