We bepalen samen het succes!
28 juli 2022

Dit jaar gaat Kees van Rooij, burgemeester van gemeente Meierijstad, niet naar het buitenland op vakantie. Hij heeft nog genoeg te ontdekken in Nederland en in onze regio Noordoost-Brabant natuurlijk. “We wonen, werken en recreëren in een fantastische regio, die alleen maar mooier wordt door onze gezamenlijke inspanningen”, licht de burgemeester zijn zomerplannen toe. Hij is trots op hoe de regio ervoor staat.    

delen

“Alle betrokkenen binnen RNOB mogen trots zijn op wat we tot nu toe hebben bereikt”, vindt Van Rooij. “We trekken, als gemeenten en waterschappen, op steeds meer belangrijke maatschappelijke opgaven samen op. Denk aan energie, de transitie van de landbouw, het verduurzamen en ontwikkelen van bedrijventerreinen, de arbeidsmarkt en de woningbouw. We vinden die regionale samenwerking en de samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers bijna vanzelfsprekend tegenwoordig. Maar dat is het allerminst. Kijk maar eens naar de rest van Europa. In veel landen is het nog helemaal niet vanzelfsprekend. Dit moeten we koesteren. Zeker gezien de uitdagingen waar we voor staan.”

 

Katalysator 

De burgemeester ziet Regio Deal Noordoost-Brabant als katalysator. “Het heeft de regionale samenwerking versterkt en versneld. RNOB heeft een belangrijke lobbyfunctie richting het Rijk gehad in het binnenhalen van de Regio Deal. We hebben samen goed gekeken naar ‘wat ons bindt’ en ‘welke projecten kun je vervolgens bundelen’.”

Samenwerken voelt als vanzelfsprekend

Keukenkanjers 

Kees is nauw betrokken bij de Regio Deal, zowel bij de voorbereiding als bij een aantal projecten. Zo is hij voorzitter van de stichting Keukenkanjers. Een project waarin AgriFood Capital, Greenport regio Venlo en Regio FoodValley samenwerken, onder de naam FoodNL, op gebied van voedseleducatie. Dit project draagt bij aan de doelstellingen van het programma Voedsel en Gezondheid van RNOB en wordt ondersteund door de Regio Deal. 

“We, en daarmee bedoel ik Nederland, hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen, ook kansarme kinderen, de kans krijgt om gezond op te groeien. Mensen die ongezond eten hebben een kortere levensduur en hogere gezondheidskosten. Er waren al veel goede initiatieven op dit gebied in verschillende regio’s. Door de samenwerking op te zoeken en het beste uit verschillende werelden te combineren kun je sneller verder komen met meer resultaat.“

Op de foto's hierboven: Keukenkanjers op bezoek bij de boer waarna ze gerechten klaarmaken met ingrediënten rechtstreeks van het land.

“We hebben een lesprogramma ontwikkeld dat we willen laten valideren door het ministerie van Onderwijs en waar ook bedrijven aan meedoen. En dat over heel Nederland kan worden uitgerold. We zijn nu gestart met pilots op een aantal scholen. We doen het stap voor stap, maar het is nu al zeer succesvol. Kinderen leren waar het eten, dat op hun bord ligt, vandaan komt, hoe het wordt geoogst, geproduceerd en bereid. We bevorderen hiermee niet alleen een gezondere leefstijl, maar ook wordt de relatie versterkt tussen consumenten en regionale producenten én we dragen met het project bij aan het tegengaan van voedselverspilling.”

 

Focus op resultaat

“Nu we elkaar binnen én buiten de regio zo goed weten te vinden, kunnen we veel meer gaan focussen op resultaat. Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat bereiken? Je moet voorkomen dat het alleen bij ‘praten’ blijft. Daarom worden de Regio Deal projecten sterk gemonitord, zodat we focussen op het bereiken van resultaten. Het programmamanagement haalt continu op wat de status is van de projecten, of we de tussendoelstellingen bereiken, wat goed gaat en wat beter kan.” Kees vindt dat RNOB hier nog meer in kan doorgroeien. “De opgaves waar we voor staan, zijn groot, dus onze doelstellingen en resultaten monitoren is cruciaal om de juiste focus in de uitvoering te houden. Focus op resultaat draagt bij aan het succes van de projecten én de toekomst van onze regio.”

 

Innovatiecentra 

Kees is ook trots op de verkenning naar een ontwikkelcentrum voor dierlijke eiwitten in Oss en het Circular Food Center in Veghel. De overheden zijn hierbij betrokken via de samenwerking met AgriFood Capital. “In dit soort kennis-, ontwikkel- en ontmoetingscentra bundelen honderden bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden hun krachten. Dit maakt de regio nog slagvaardiger op thema’s als voedselverspilling en eiwittransitie. We vormen hiermee een voorbeeldrol naar de rest van Nederland en zelfs richting Europa. Ook hier zorgt de Regio Deal weer voor dat extra steuntje in de rug. Allemaal te danken aan onze regionale samenwerking. We bepalen samen het succes!”, aldus Kees van Rooij.

Over Kees van Rooij

Kees van Rooij groeide op in Gemert (1959), zat in Veghel op de middelbare school en studeerde af als landbouwkundig ingenieur in Wageningen. Hij was o.a. algemeen directeur van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en algemeen secretaris van het MKB Limburg. In 2005 werd hij burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas. Sinds 2017 is Van Rooij burgemeester van de gemeente Meierijstad. In 2018 verhuisde hij naar Veghel. Van Rooij is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij is lid van de bestuurlijke coördinatiegroep binnen RNOB, lid van het Dagelijks Bestuur van AgriFood Capital, voorzitter van de stichting Keukenkanjers en voorzitter van de stuurgroep FoodNL.