Als raadslid actief meedoen, loont!
26 mei 2021

“Ik heb al 11 jaar lang de mooiste nevenfunctie van de wereld!" Aan enthousiasme geen gebrek bij Judith Logtens. Als raadslid bij de gemeente Boxmeer voelt zij zich helemaal in haar nopjes. Als ze dit nog eens met vier jaar mag verlengen, dan doet ze dat graag. Zeker nu de herindeling voor de deur staat, want per 1 januari 2022 gaan de gemeenten Cuijk, Boxmeer, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis samen verder als één gemeente Land van Cuijk. Wat voor impact heeft dat op de regionale samenwerking? Judith geeft haar visie hierop.

delen

Grootste gemeente van Brabant

Qua oppervlakte wordt Land van Cuijk de grootste gemeente van Brabant. Met een kleine 90.000 inwoners verdeeld over 32 dorpen en één stad. Op 24 november 2021 vinden de herindelingsverkiezingen plaats. Judith: “Onze bestuurlijke focus ligt nu veelal op het herindelingsproces. We zijn als Boxmeer op alle gebieden bezig om de samenwerking te vinden met onze vier fusiegemeenten, maar we zullen straks ook meer focus moeten én kunnen leggen op de regionale samenwerking in Noordoost-Brabant. Als één grote gemeente kunnen we meer bijdragen aan een goede toekomst voor onze regio.”   

 

Graafs Manifest

In 2011 stelden de gemeenteraden van het Land van Cuijk al het Graafs Manifest op, waarin zij een oproep deden tot samenwerking tussen de vijf gemeenten. Onderzoek schetste een negatief economisch toekomstbeeld als gezamenlijk beleid uit zou blijven. Judith: “Het aantal ouderen neemt toe, maar de jeugd trekt weg. Die moeten we juist zien te behouden. Zij vertrekken uit de regio voor studie of werk en komen vaak niet meer terug. Zonde, want Land van Cuijk heeft veel te bieden. Met internationale topbedrijven als Hendrix Genetics, MSD Animal Health, Nutreco, Marèl Poultr in Boxmeer en Danone Nutricia in Cuijk doen we mee op het hoogste niveau van de agrifood wereldmarkt. De jeugd kijkt over grenzen heen. Dat moeten wij ook doen. Ook de arbeidsmarkt beperkt zich niet tot onze eigen gemeentegrenzen.”

 

Samenwerking met bedrijven

Judith heeft het gevoel dat er nog veel kansen liggen in de samenwerking met bedrijven: “Stageplaatsen zijn heel erg nodig. Daarvoor moeten we meer in gesprek. We hebben nog ruimte op onze bedrijventerreinen, wat interessant is voor startups. We hebben de perfecte voedingsbodem voor internationalisering, met onze centrale ligging tussen de Rotterdamse havens en Duitsland, de toegangspoort tot de rest van Europa. En naast deze economische aspecten is het ook nog eens fijn wonen en recreëren in Boxmeer. Je woont hier in relatieve rust, met stedelijke faciliteiten, een dorpse gezelligheid en een prachtige natuur om de hoek. We mogen de kwaliteiten van Land van Cuijk veel meer voor het voetlicht brengen. Dat geldt ook voor de hele regio. We zijn nog te bescheiden.”

Slagkracht, synergie en schaalvoordelen

Over grenzen heen kijken is niet altijd makkelijk. Judith: “Als raadslid heb je daarbij twee petten op. Je zet je in voor de inwoners van je eigen gemeente, maar soms moet je die lokale blik loslaten en naar het grotere geheel kijken. Zo is in Boxmeer de transitie van het buitengebied een belangrijke opgave. Leegstand van stallen, de wateropgave en de energietransitie zijn grote opgaven. Als gemeente kun je dit niet alleen. Je hebt de slagkracht, synergie en schaalvoordelen van samenwerken nodig. We kunnen veel van elkaar leren.” 

 

Actief meedoen 

Judith vindt dat raadsleden actiever kunnen zijn in de regionale samenwerking. “Je kunt als raadslid niet achterover leunen en alles overlaten aan bestuurders of de werkorganisatie achter RNOB. Als raadslid moet je zelf ook regionale initiatieven of het ambassadeurschap van regionale projecten oppakken. Nauwe afstemming met de wethouder of leden van het dagelijks bestuur van het waterschap over de regionale agenda is hierin noodzakelijk. Dat geldt ook voor afstemming tussen raadsleden of AB-leden van het waterschap onderling.” 

 

Klankbordgroep Raadsleden

Om de verbinding tussen de gemeenten en RNOB te verbeteren, werd eind 2020 de Klankbordgroep Raadsleden in het leven geroepen. Vanuit iedere gemeente en waterschap worden twee leden afgevaardigd. Zij denken mee over de inhoud van de regionale (thema)bijeenkomsten, adviseren over de verbinding tussen RNOB en de eigen raad/gemeente en vice versa, en zij bewaken het proces om hun eigen gemeenteraad op tijd en adequaat te informeren. Judith is blij met de komst van de klankbordgroep: “Door de klankbordgroep weten raadsleden de weg naar én binnen RNOB beter te vinden. We krijgen meer grip op het bestuurlijke proces. Dat is fijn. Zo kunnen we onze kaderstellende rol nog beter pakken. Als raadslid actief meedoen, loont!” 

Judith Logtens (43 jaar) werd geboren in Boxmeer. Ze studeerde Commerciële Economie in Eindhoven en volgde nog twee jaar managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2006 werd ze lid van de VVD fractie in Boxmeer, waar ze niet veel later gevraagd werd voor burgerraadslid. In 2010 stond Judith als eerste vrouw op de kieslijst van de gemeenteraadsverkiezingen en werd zij verkozen tot raadslid. Naast deze bestuurlijke functie werkt Judith in Grave bij CPV-ingenium waar zij voor formatie- en vervangingsoplossingen zorgt in het primair onderwijs.