Werkplannen 2020 definitief
14 januari 2020

Op de Regiodag van 28 november jl. hebben de portefeuillehouders alle werkplannen voor 2020 vastgesteld.

delen

Met deze plannen wordt concrete invulling gegeven aan de volgende programma’s uit het Jaarplan 2020:

-        Transitie landbouw

-        Economie

-        Ruimte & Mobiliteit

-        Klimaatadaptatie.

 

Eerder deze maand zijn de werkplannen 2020 ter informatie naar alle gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen gestuurd. In de komende maanden zullen betrokkenen uit de regio via de nieuwsbrief de werkplannen verder toelichten.