Welkom in Noordoost-Brabant!
31 maart 2022

Nu alle raadsverkiezingen in onze regio achter de rug zijn, inclusief die van Boxtel, Vught, Maashorst en Land van Cuijk vanwege eerdere gemeentelijke herindelingen, zijn alle raden in Noordoost-Brabant weer compleet. En dus: feliciteren wij alle raadsleden en heten u van harte welkom in onze regio!

delen

Een regio die uitblinkt in samenwerken, ondernemen en innoveren. We zijn van oudsher een regio van doeners, durvers en aanpakkers. We bedenken creatieve oplossingen én passen ze toe. Met samenwerken als sleutelwoord. 


Samenwerken aan complexe opgaven
De regio Noordoost-Brabant doet het landelijk gezien goed. We zijn de zesde economische regio van Nederland (van de veertig). En we staan op plaats 8 van de Brede Welvaartsindex. Het leven is hier goed, maar dat is niet vanzelfsprekend. 

Want we hebben te maken met opgaven zoals natuur, klimaat, transitie landbouw, mobiliteit en economie. Lokale opgaven die gemeenten en waterschappen sneller, slimmer en goedkoper kunnen oppakken door samen te werken. Als raadsleden bepaalt u welke opgaven dit zijn en hoe deze in te vullen. RNOB biedt hiervoor het platform. 


Wij zien ernaar uit om ‘goed leven, wonen en werken’ samen met u in deze nieuwe raadsperiode een volgende impuls te geven. En zo samen te werken aan een gezonde toekomst voor onze inwoners.

 

Jack Mikkers, voorzitter RNOB
René Peerenboom, regiomanager RNOB

Meer over: Organisatie