Vanaf 1 april zijn wij RNOB
28 maart 2021

Binnenkort gaat onze naam veranderen! Vanaf 1 april a.s. (nee, het is geen grap) gaat onze regionale samenwerking verder als RNOB. Regio Noordoost Brabant afgekort. Waarom een nieuwe naam?

delen

Met de Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ en het bijbehorende samenwerkingsconvenant is Regio Noordoost Brabant naar een volgende fase van samenwerken gegaan. We werken slimmer, beter en met nog meer gevoel van eigenschap aan de toekomst van Noordoost-Brabant. Met de nieuwe naam geven we hier uiting aan. De naam RNOB zorgt ook voor een duidelijker onderscheid tussen de regionale samenwerking en regio Noordoost-Brabant als gebiedsaanduiding.

 

Brabantser dan dit wordt het niet

Jack Mikkers, voorzitter Regio Noordoost Brabant: “De nieuwe naam markeert een nieuwe fase van onze regionale samenwerking. Tijdens de Regioreis die voorafging aan de nieuwe Samenwerkingsagenda, hebben we met elkaar het gevoel van saamhorigheid en trots op de regio hervonden. Raden en algemene besturen van de waterschappen, bestuurders en ambtelijke organisaties. Ook maakte de reis de noodzaak van samenwerken duidelijk. 

En dat samenwerken loont, blijkt onder andere uit de Regio Deal die we met elkaar hebben gerealiseerd. In deze nieuwe fase delen we nog meer met elkaar dan voorheen. Omdat we weten dat daar het vermenigvuldigen begint. Hier past een korte en krachtige naam bij: RNOB. Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw logo. Hiervoor hebben we ons laten inspireren door de uitdrukking “Brabantser dan dit wordt het niet!” van raadsleden tijdens een van de regionale raadsledenbijeenkomsten. Want samenwerken is ook samen bedenken.”


Meer over: Organisatie