Van de Klankbordgroep Raadsleden 17 april 2024
25 april 2024

De Klankbordgroep Raadsleden van RNOB kwam op 17 april jl. online bijeen. Een overzicht van de belangrijkste bespreekpunten volgt hieronder.

delen

Regio Deal

De aanvraag voor een volgende Regio Deal Noordoost Brabant in de vijfde tranche is helaas niet gehonoreerd. RNOB zet in voor een aanvraag voor de zesde tranche, die definitief doorgaat, daarbij ondersteund door bureau PON TELOS.

    

Nieuw samenwerkingsconvenant RNOB

Melanie Huurneman (gemeente Land van Cuijk) praatte de aanwezigen bij namens het Ambtelijk Kernteam die het nieuwe samenwerkingsconvenant voorbereidt. In het nieuwe convenant worden onder andere de Klankbordgroep raadsleden en de Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst (VVB) opgenomen.

 

 

Vergaderdata in 2024

De Klankbordgroep Raadsleden komt dit jaar nog één keer bij elkaar en wel op 25 september.


Meer over: Organisatie