Van de Klankbordgroep Raadsleden 11 januari 2023
23 januari 2023

De Klankbordgroep Raadsleden van RNOB kwam op 11 januari jl. bijeen in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode.  Een overzicht van de belangrijkste bespreekpunten volgt hieronder.

delen

Digitale bijeenkomst regionale Woondeal

De provincie, gemeenten en woningcorporaties bereiden een regionale woondeal voor Noordoost-Brabant voor. Op 17 januari wordt een digitale informatie bijeenkomst speciaal voor gemeenteraden georganiseerd over dit onderwerp

 

Prioritering samenwerkingsagenda RNOB

Momenteel loopt het proces van een tussentijdse prioritering van de huidige Samenwerkingsagenda. Om de raads- en AB-leden hierover bij te praten zal een digitale (beeldvormende) bijeenkomst worden georganiseerd. Op 10 mei a.s. vindt een Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst (VVB) plaats. Daar voeren de aanwezige raads- en AB-leden waterschap samen met bestuurlijke trekkers een debat over eventuele wijzigingsvoorstellen en suggesties, gevolgd door een peiling. De VVB is ter voorbereiding op de besluitvorming in de eigen gemeentes en waterschappen. Deze bijeenkomst wordt gecombineerd met een VVB over het beleidsplan van de Veiligheidsregio.

 

De Staat van de Regio Noordoost Brabant

In december 2022 lanceerden RNOB en AgriFood Capital een nieuwe regiomonitor over de stand van zaken op economisch, ecologisch en maatschappelijk gebied: de Staat van de Regio Noordoost-Brabant. De data – veelal ook beschikbaar op gemeenteniveau - worden gebruikt in de planning en control cyclus van RNOB zoals in jaarplannen en -verslagen; op termijn ook voor de herijking van de regionale samenwerkingsagenda. Complimenten vanuit de klankbordgroep voor het initiatief en de uitvoering.

 

De eerstvolgende bijeenkomst van de klankbordgroep raadsleden staat gepland op 19 april 2023.


Meer over: Organisatie