Terugblik Regiodag 28 november 2019
29 november 2019

Zo’n 80 bestuurders kwamen op 28 november jl. bij elkaar in Uden bij IBN tijdens de vierde Regiodag van dit jaar. De uitkomsten in vogelvlucht:

 

delen

Nieuwe Regiodeal
Het voorstel voor een Regiodeal met het Rijk is bijna klaar. Regio Noordoost Brabant heeft deze samen met AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt, Ondernemerslift+ en de provincie voorbereid. Binnenkort meer informatie hierover.

 

Samenwerkingsagenda Richting 2030 en samenwerkingsafspraken
De nieuwe samenwerkingsagenda en nieuwe samenwerkingsafspraken zijn nagenoeg gereed om in de besluitvorming te gaan.

 

Stikstofproblematiek
Gedeputeerde Erik van Merrienboer gaf een toelichting op de stand van zaken rond de Brabantse aanpak van de stikstof. Hij ging in gesprek met de aanwezige bestuurders.

 

Arbeidsmarkt
De wethouders gingen in gesprek met de regionale cliëntenraad over dienstverlening aan werkzoekenden in onze regio. Met vertegenwoordigers van de werkgeverslijn is gesproken over de aanpak voor de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

Economie
De wethouders stemden in met de werkplannen voor 2020. Hieronder hoort het afstemmen van detailhandelsinitiatieven en bedrijventerreinen op (sub-)regionaal niveau. Ook worden de kansen voor bedrijventerreinen van energietransitie en de klimaatopgave verkend. 

Ruimte en mobiliteit
De provincie Noord-Brabant trekt 103 miljoen euro uit voor de file-aanpak op de A50. De regionale inzet staat in het bod aan verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen. Daarnaast investeren alle gemeenten het komende jaar fors in openbaar vervoer, verkeersveiligheid en fietsvoorzieningen. Bij positief besluit van gedeputeerde staten, draagt de provincie Noord-Brabant hier 4,9 miljoen euro aan bij.

 

Duurzame leefomgeving

De wethouders en waterschapsbestuurders hebben ingestemd met de werkplannen van de programma's Transitie landbouw en Klimaatadaptatie. Daarnaast zijn ze bijgepraat over de Regionale Energiestrategie (RES).

 

De volgende Regiodag vindt plaats op 19 maart 2020, ook bij IBN in Uden. De andere data in 2020 zijn: 11 juni, 8 oktober en 10 december.

 


Meer over: Organisatie