Samen op weg naar een nieuw samenwerkingsconvenant
26 februari 2024

Wat gemeenten en waterschappen samen doen in RNOB, staat in de Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ en de Prioriteitennota. Hoe we dat met elkaar organiseren, staat in het Samenwerkingsconvenant. Het huidige convenant loopt af op 31 december 2024. Op 1 januari 2025 start een nieuwe convenantsperiode. 

delen

Bestuurders, ambtelijke ondersteuners, raadsleden en waterschapsbesturen uit de regio zijn momenteel volop met elkaar in gesprek hoe zij de regionale samenwerking vanaf 2025 willen voortzetten. De uitkomsten van de gespreksrondes worden vastgelegd in een nieuw Samenwerkingsconvenant. Vóór de zomer van 2024 zullen alle gemeenteraden en waterschapsbesturen hierover lokaal een besluit nemen. 

 

Regionale raadsledenbijeenkomst 13 maart

Ter voorbereiding op de lokale besluitvorming, kunnen raadsleden en AB-leden van de waterschappen uit de hele regio met elkaar in gesprek gaan over het nieuwe Samenwerkingsconvenant. Dat kan tijdens de Regionale Raadsledenbijeenkomst op 13 maart a.s. in Oss. Alle betrokkenen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen via hun griffies.

 

Procesbegeleiding

Het proces voor de totstandkoming van het nieuwe convenant wordt begeleid door een bestuurlijke begeleidingsgroep, een ambtelijke kerngroep en het Regiobureau. Ook is een externe bestuursdeskundige ingeschakeld die veel ervaring heeft met de organisatie van regionale samenwerkingsverbanden. De gemeenteraden en waterschapsbesturen zijn via de colleges en DB-waterschappen nader geïnformeerd over het stappenplan. 

 

Lees hier de Samenwerkingsagenda 'Richting 2030

 

Lees hier de Prioriteitennota (2023)


Meer over: Organisatie