Regiodag 19 maart niet fysiek maar digitaal
23 maart 2020

Vanwege de coronacrisis werd de bestuurlijke Regiodag van 19 maart jl. afgelast. Om lopende processen door te laten gaan vinden informatie en (waar nodig) besluitvorming daarom schriftelijk plaats. 

delen

De leden van de colleges en DB waterschappen hebben alle stukken inmiddels ontvangen.

De eerstvolgende bestuurlijke Regiodag vindt plaats op 11 juni a.s. mits de dan geldende maatregelen van het kabinet dit toestaan. Dan staat ook de ondertekening van het nieuwe samenwerkingsconvenant op de agenda.

 


Meer over: Organisatie