Raden geven input voor nieuw samenwerkingsconvenant RNOB
20 maart 2024

Het huidige samenwerkingsconvenant van RNOB loopt eind dit jaar af. Een nieuw convenant met spelregels voor de regionale samenwerking tussen gemeenten en waterschappen is in voorbereiding. Op de Regionale Raadsledenbijeenkomst van 13 maart jl. in Oss konden raadsleden en waterschapsbestuurders hiervoor hun input geven.

delen

Hoe wordt de samenwerking ervaren, is het instrumentarium - met o.a. zienswijzen, verenigde voorbereidende bijeenkomsten en lokale regiotafels - voldoende voor raadsleden om hun rol te kunnen pakken, wat gaat goed en wat kan beter? Over deze vragen gingen de raadsleden en waterschapsbestuurders met elkaar in gesprek. 

Gereedschapskist

Jack Mikkers, voorzitter van RNOB, leidde de bijeenkomst in het gemeentehuis van Oss in. "We hebben elkaar in de regio hard nodig om aansluiting te vinden bij provinciale en landelijke agenda's. Zie de regio daarbij als een werkplaats. Vandaag gaan we de gereedschapskist vullen."

Concept-convenant

Deze Regionale Raadsledenbijeenkomst maakt deel uit van het proces waarin raadsleden, waterschapsbestuurders, colleges en ambteljjke ondersteuners samen aan een nieuw convenant werken. Het nieuwe convenant gaat in op 1 januari 2025.

De uitkomst van deze avond wordt samen met de uitkomsten van andere gespreksrondes, ook met bestuurders tijdens de Regiodag van 21 maart a.s. verwerkt tot een concept-convenant. De nieuwe convenantstekst gaat eind april ter besluitvorming naar alle bij RNOB aangesloten gemeenten en waterschappen.


Meer over: Organisatie