Provincie en regio zetten sterk in op data-economie
04 februari 2021

Data zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Sterker nog: datatechnologieën zullen de manier waarop we werken, communiceren, produceren en leren, drastisch veranderen. Brabant wil dé plek worden waar big data en de nieuwste datatechnologieën in maatschappelijke sectoren hun plek vinden.

delen

De provincie Noord-Brabant investeert daarom de komende jaren fors in data-economie. Data-economie staat voor de inzet van digitale technologie en data om hieruit economische waarde te creëren.

Datavaardig mkb en talent
Om ervoor te zorgen dat de Brabantse economie en maatschappij de veranderingen door data technologieën slim te lijf kan gaan, investeert de provincie onder andere in het datavaardig maken van mkb-bedrijven. Hoe datavaardiger een bedrijf is, hoe beter het bedrijf de nieuwe technologieën kan benutten voor haar bedrijfsvoering en innovatie. Voorbeelden van deze technologieën zijn analyse van big data, Internet-of-things, Artifical Intelligence (AI), robotisering en Virtual & Augmented Reality (VR/AR). Ondernemers kunnen bijvoorbeeld coaching en advies op maat krijgen om waarde uit data te creeren. Ook wordt het scholen van talent gestimuleerd. Dat is nodig omdat data-economie om specifieke kennis en gekwalificeerde werknemers vraagt.

Datagedreven agrifood regio
In Noordoost-Brabant trekt de provincie hiervoor samen op met een consortium van het Jheronimus Academy of Data Science (JADS), Platform Driven by Data en het Datalab Agrifood. Deze partijen werken met elkaar samen in ‘Datagedreven agrifood regio’, een van de sleutelprojecten van Regio Deal Noordoost Brabant. Een deel van de provinciale investering gaat dan ook naar dit specifieke project. AgriFood Capital is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van 'Datagedreven agrifood regio' als Regio Deal project en heeft hiervoor alle partijen bij elkaar gebracht. 

 

Data is het nieuwe goud
Marcel Lambregts, directeur Bedrijven Rabobank ’s-Hertogenbosch e.o. en projectleider van ‘Datagedreven agrifood regio’: “Noordoost Brabant heeft een groot deel van haar welvaart te danken aan agrifood. Om deze welvaart te behouden, moet de boer van weleer zijn onderneming herzien. Het vergaren, analyseren en toepassen van data is daarvoor een majeure kans. Data wordt gezien als ‘het nieuwe goud’, ook voor de boeren, om te komen tot eerlijke, milieuvriendelijke en lokaal gedreven agrifood."

 

Om data daadwerkelijk te benutten, is een versnellingspakket nodig. "Dat zijn prikkelende voorbeelden, laagdrempelige tools, gebruiksvriendelijke trainingen en faciliteiten voor de opslag en analyse van gecombineerde agrifood data-sets (big data) om grote groepen met deze tools te leren werken", vervolgt Marcel. "Het regionale ecosyteem heeft een aantal tools en trainingen al ontwikkeld en wil deze graag verder uitbreiden en uitrollen in de regio. Dit om een ‘mindswitch’ te realiseren van de analoge agrifoodregio naar de digitale agrifoodregio, die circulair, lokaal gedreven en financieel fair is. Hierdoor kan Noordoost-Brabant beter concurreren met andere regio’s, kunnen bedrijven betere resultaten boeken met minder grondstoffen en kunnen inwoners meer dan nu actief meedoen.”