Oproep deelnemers Klankbordgroep Raadsleden
28 september 2020

In het nieuwe Samenwerkingsconvenant van Regio Noordoost Brabant zijn afspraken gemaakt hoe we uitvoering geven aan de Samenwerkingsagenda 2030. Nieuw daarin is de Klankbordgroep Raadsleden.

delen

Deze klankbordgroep gaat zorgen voor een betere verbinding tussen de gemeenten en regio en omgekeerd.

 

Dit nieuwe initiatief is een van de opbrengsten van de Raadsgroep Communicatie Regio Noordoost Brabant en van de gezamenlijke ‘Regioreis’ op weg naar de nieuwe Samenwerkingsagenda. Daarmee zit het werk van de communicatie raadsgroep erop.

De functie van de klankbordgroep is drieledig:

  1. Meedenken over de inhoud van de regionale (thema)bijeenkomsten;
  2. Adviseren over de verbinding tussen Regio Noordoost Brabant en de eigen raad/gemeente en omgekeerd;
  3. Bewaken van het proces om gemeenteraden op tijd en adequaat te informeren.

De gemeenten en waterschappen vaardigden elk maximaal twee leden af. Voor meer informatie en aanmelden, kunnen raadsleden en AB-leden van de waterschappen terecht bij hun eigen griffier. Aan de klankbordgroep doen ook de adoptiegriffiers mee.


De eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep Raadsleden zal nog dit jaar plaatsvinden. In welke vorm dat zal zijn, hangt af van de ontwikkelingen rond corona.


Meer over: Organisatie