Oproep aan nieuw provinciaal bestuur ‘Samen voor (Noordoost-)Brabant’
28 april 2023

Noordoost-Brabant staat voor grote, urgente opgaven zoals het woningentekort, klimaatverandering, energietransitie en de vitaliteit van onze dorpen, steden en platteland die onder druk staat. Die kunnen overheden niet alleen oppakken. Samenwerking op alle bestuurslagen is nodig, als één overheid. 

delen

In een memorandum roepen alle gemeenten en waterschappen uit Noordoost-Brabant daarom de nieuwe Provinciale Staten op om samen te werken, met als prioriteiten:

  • Vitaal landelijk gebied
  • Betaalbaar en duurzaam wonen
  • Leefbaarheid dorpen en kernen


Kracht van de regio 

De kracht van regio Noordoost-Brabant zit vooral in de bestuurlijke en ambtelijke overlegtafels, het sterke netwerk en de aanpakkersmentaliteit. Bovendien hebben de gemeenten en waterschappen korte lijntjes met de inwoners. En kunnen ze door de samenwerking met AgriFood Capital een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid en leefbaarheid van de regio door het verduurzamen van de agrifood sector, een belangrijke economische pijler voor de regio én voor Brabant. 

 

Jack Mikkers, voorzitter RNOB: “We werken niet in ‘systemen’, maar in oplossingen. Betrouwbaar, ‘hendig’ en op maat. Wij zijn in staat om ons netwerk snel te mobiliseren en coalities te vormen, zowel privaat als publiek. Bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners staan snel in de juiste modus om te helpen. Boter bij de vis want partners betalen mee in de uitvoering. Ze staan niet aan de kant maar nemen elk hun verantwoordelijkheid. Dat is de kracht van samen. Samen gaan we voor (Noordoost-)Brabant!”

 

Naar het memorandum 'Samen voor (Noordoost-)Brabant'


Meer over: Organisatie