NOVI-gebied De Peel krijgt definitieve status van het Rijk
18 februari 2021

De minister van Binnenlandse Zaken heeft NOVI-gebied De Peel de definitieve status toegekend. Dat staat in een brief gisteren aan de Tweede Kamer. Dat betekent langjarige betrokkenheid van meerdere ministeries om samen met de regio’s de grote opgaven in dit gebied aan te pakken.

delen

"Het landelijke gebied in algemene zin, en in de Peel in het bijzonder, staat onder druk van allerlei opgaven", zeggen Marnix Bakermans en Wouter Bollen die namens Regio Noordoost Brabant bestuurlijk betrokken zijn bij het NOVI-gebied.  "Als Regio Noordoost Brabant zetten we ons al jaren in om transities in goede banen te leiden, opgaven te integreren en te werken aan nieuw perspectief voor ondernemers in het gebied én een goed woon, werk en leefklimaat. Vanuit onze regio hebben we ons hard gemaakt voor een meerjarige programmatische grensoverschrijdende aanpak waaraan alle overheden meedoen om zo in de Peel echt het verschil te maken. We zijn blij dat het Rijk zich definitief commiteert aan de opgaven waar we samen voor staan en hopen uiteraard ook onze maatschappelijke partners aan onze zijde te gaan vinden."

 

NOVI-gebied De Peel

Het NOVI-gebied is gelegen in de provincies Limburg en Noord-Brabant. In de gebiedsaanpak wordt nu al samengewerkt met 2 provincies, 4 regio’s van samenwerkende gemeenten, 3 waterschappen en meerdere ministeries. Dat doen ze al in de goede rijk-regio samenwerking in het programma Vitaal Platteland en de regiodeals. In de Peel komen heel veel opgaven samen, die elkaar beïnvloeden en om ruimte vragen: de landbouwtransitie, de energietransitie, het verbeteren van de natuur, het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, de aanpak van droogte en het verbeteren van de waterkwaliteit, de economische vitaliteit, de leefbaarheid en de beschikbaarheid voorzieningen, het verkleinen van de risico’s van ondermijning door criminelen. Het landelijk gebied heeft daarnaast een belangrijke functie voor de inwoners van het stedelijke gebied.

Drie doelen staan centraal:

1.      Leefbaarheid en economische vitaliteit van de Peel verbeteren voor mensen die wonen, werken en recreëren in de Peel.

2.      Een toekomstbestendige, gezonde en natuurlijke leefomgeving realiseren.

3.      Werken als één overheid voor integrale afwegingen op basis van gedeeld toekomstbeeld;

 

Wat is een NOVI-gebied?

De NOVI is de eerste nationale omgevingsvisie waarin het rijksbeleid voor de fysieke leefomgeving (in brede zin) is vastgelegd. De NOVI is afgelopen jaar door het kabinet vastgesteld. In de NOVI is als uitgangspunt voor de samenwerking vastgelegd dat rijk en andere overheden optreden als één overheid, samen met de samenleving. En daarbij  wordt gezamenlijk gewerkt aan de majeure op gaven van zo’n gebied. Dit gebeurt onder andere door het opstellen van een gebiedsgericht programma en een regionale investeringsagenda. In totaal zet het rijk in op acht van zulke gebieden in Nederland.

 

In het NOVI-gebied De Peel wordt door Regio Noordoost Brabant samengewerkt met Metropoolregio Eindhoven, Regio Noordoost Brabant, Regio Noord-Limburg, Waterschap Aa en Maas (namens Waterschap De Dommel), Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.