Eerste nationale NOVI conferentie op 31 maart
27 maart 2021

Op 31 maart vindt de eerste nationale NOVI conferentie plaats. Een conferentie die vanaf nu jaarlijks wordt georganiseerd en geheel gewijd is aan de uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie. Dit jaar is de conferentie volledig online.

delen

De conferentie is bedoeld voor bestuurders, volksvertegenwoordigers, ambtenaren en experts die te maken hebben met de inrichting van de schaarse ruimte in Nederland.

 

Van visie naar uitvoering
Met de titel ‘Van visie naar uitvoering’ is een uitgebreid programma samengesteld om alle betrokkenen te informeren en te inspireren. Van talkshows tot verdiepende webinars, interactieve sessies met uitleg van de NOVI-instrumenten en vooral met veel NOVI-praktijkvoorbeelden. In de meer dan 50 sessies staan kennis delen en inspiratie opdoen centraal.


Minister Kajsa Ollongren (Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties), en bestuurders Rogier van der Sande (Unie van Waterschappen), Mario Jacobs (VNG), en Huib van Essen (IPO) trappen de conferentie af in de openingstalkshow. Dagvoorzitter Ruben Maes gaat men hen in gesprek over het waarom van de NOVI, de stand van zaken,  en hoe ze de toekomst zien.


Speciale reporter uit Noordoost-Brabant 
Reporters in het land kunnen vragen stellen aan de mensen aan tafel. Eén van de reporters is Wouter Bollen, voorzitter van de kopgroep Transitie landbouw RNOB. Vanaf de proeflocatie in AgroProeftuin aan de Middenpeelweg zal hij inbellen. “In de Peel komen grote maatschappelijke opgaven samen die om een gebiedsgerichte aanpak vragen”, vertelt Wouter. “Denk aan transitie van de landbouw, klimaatverandering, wonen en energietransitie. De status van de Peel als NOVI gebied is van groot belang voor de toekomst van onze regio. Ik ben trots dat we als regio deze unieke kans krijgen om daarover rechtstreeks met de minister in gesprek te komen. Deze keer digitaal maar zodra de situatie het toelaat, nodig ik de minister van harte uit voor een inspirerend werkbezoek in onze mooie Peel-regio.”


Aanmelden 
Er hebben zich inmiddels al ruim 1500 deelnemers aangemeld. Belangstellenden kunnen zich nog steeds aanmelden. Ga hiervoor naar www.noviconferentie.nl.