Mensenwerk november 2023
20 november 2023

Samenwerken is mensenwerk. Mensen die onze regionale samenwerking verlaten, willen we op deze manier graag bedanken voor hun inzet. Nieuwkomers heten we van harte welkom en we wensen hen veel succes en plezier in hun nieuwe rol.

delen
  • Joop van Lanen heeft vanwege ziekte deze maand afscheid genomen als raadslid van de gemeente Boekel. Joop was jarenlang actief in de Klankbordgroep Raadsleden van RNOB. Wij wensen hem veel sterkte toe. 
  • Wethouder Toine van de Ven heeft zijn functie in de gemeente Vught neergelegd.  Hij was binnen RNOB de bestuurlijke trekker van het programma Klimaatadaptatie. Informatie over zijn opvolging volgt. 

 

Zijn er wisselingen van de wacht of bijzonderheden te melden over collega’s in de regio? Geef het door aan secretariaat@rnob.nl.


Meer over: Organisatie