Mensenwerk mei 2023
25 mei 2023

Samenwerken is mensenwerk. Mensen die onze regionale samenwerking verlaten, willen we op deze manier graag bedanken voor hun inzet. Nieuwkomers heten we van harte welkom en we wensen hen veel succes en plezier in hun nieuwe rol.

delen

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben we kennisgenomen van het plotselinge overlijden van Johan van der Schoot, voormalig wethouder van de gemeente Oss.  Johan was zeer betrokken bij en actief in RNOB. Hij heeft zich bijvoorbeeld ingezet om alle gemeenten in onze regio het Schone Lucht Akkoord te laten ondertekenen. Daarmee was Noordoost-Brabant de eerste regio in Nederland die zich bij dit akkoord heeft aangesloten. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en zijn familie.

  • Het nieuwe dagelijks bestuur (DB) van Waterschap Aa en Maas is aan de slag. Het DB bestaat uit dijkgraaf Mario Jacobs, Ernest de Groot, Suzanne de Zoeten, Peter van Dijk, Joël Scherrenburg Sikko Oegema.

  • Het nieuwe DB van Waterschap de Dommel bestaat uit watergraaf Erik de Ridder, Mado Ruijs, Martijn Tholen, Vincent Lokin en Bas Peeters.

  • Els Wouda ondersteunt de komende periode het programma Natuur en Landschap. Zij is ook secretaris van het portefeuillehouders overleg Duurzame Leefomgeving.

  • Linda IJseldijk, Regisseur Ruimte, is met zwangerschapsverlof. Gedurende haar verlof zal Ilke Klasen Linda's taken overnemen.

 

Secretariaat

Zijn er wisselingen van de wacht of bijzonderheden te melden over collega’s in de regio? Geef het door aan secretariaat@rnob.nl.


Meer over: Organisatie