Mensenwerk mei 2020
07 mei 2020

Samenwerken is mensenwerk. Mensen die onze regionale samenwerking willen we graag bedanken voor hun inzet. Nieuwkomers heten we van harte welkom en we wensen hen veel succes en plezier in hun nieuwe rol. Zijn er wisselingen van de wacht of bijzonderheden te melden over collega’s in de regio? Geef het door aan secretariaat@regionoordoostbrabant.nl.

delen

Pieter Ossenblok was vanuit de gemeente Bernheze tijdelijk bij de regio werkzaam als secretaris van het portefeuillehoudersoverleg Duurzame leefomgeving. Per 1 april nam hij afscheid van de gemeente en daarmee ook van de regio. Freek Reffeltrath, eveneens van de gemeente Bernheze, nam zijn rol van het portefeuilehoudersoverleg secretaris Duurzame leefomgeving over.

Fridthjof Leerdam ging per 1 mei naar MijnGemeentedichtbij. Hij was 5 jaar werkzaam vanuit de gemeente Oss voor Regio Noordoost Brabant als secretaris van het portefeuillehoudersoverkeg Economie en Regisseur Economie. Fridthjof wordt opgevolgd door twee mensen: Nursabah Zivali van de gemeente Oss wordt de nieuwe Regisseur Economie en Piet Jan den Dikken van de gemeente ’s-Hertogenbosch de nieuwe secretaris van het portefeuillehouderoverleg Economie.


Gemeentesecretaris van Grave Jeroen Heerkens, veranderde per 1 mei jl. van gemeente: hij is nu gemeentesecretaris/directeur van de gemeente Oost Gelre.


Meer over: Organisatie