Mensenwerk januari 2024
23 januari 2024

Samenwerken is mensenwerk. Mensen die onze regionale samenwerking verlaten, willen we op deze manier graag bedanken voor hun inzet. Nieuwkomers heten we van harte welkom en we wensen hen veel succes en plezier in hun nieuwe rol.

delen
  • Mark de Man is per 24 januari jl. de nieuwe burgemeester van de gemeente Bernheze. Hij volgt waarnemend burgemeester Antoine Walraven op. We bedanken Antoine voor zijn jarenlange inzet voor de regio.
  • Marjan Vrijnsen is op 23 januari jl. geinstalleerd als wethouder van de gemeente Deurne. Zij was tot eind vorig jaar als strategisch beleidsadviseur bij de gemeente Meierijstad actief in het Contactpersonenoverleg van RNOB.
  • Joop van Lanen heeft om gezondheidsredenen zijn taak als raadslid van de gemeente Boekel moeten neerleggen. Namens Boekel nam hij deel aan de Klankbordgroep Raadsleden van RNOB. Wij wensen hem en zijn familie veel sterkte toe. 

Meer over: Organisatie