Korte terugblik Regiodag 8 oktober 2020
04 november 2020

In oktober ontmoetten de bestuurders uit onze regio elkaar voor de portefeuillehoudersoverleggen (poho’s) op de Regiodag. Dat gebeurde vanwege corona volledig online. Vanuit de provincie waren de gedeputeerden Erik Ronnes en Christophe van der Maat aanwezig.

delen

De belangrijkste bevindingen op een rij:

 

Poho Arbeidsmarkt

 • Van werk naar werk: in de regio is een pilot gestart om 8 werkenden in deze crisisperiode aan een nieuwe baan te helpen. Aan deze pilot werken UWV, de gemeente Meierijstad, FNV, het WSP Noordoost Brabant en Noordoost Brabant Werkt mee.
 • Door de huidige crisis zal de jeugdwerkloosheid toenemen. Er wordt hard gewerkt aan een sluitende aanpak. Werkgevers zullen onder andere moeten investeren in stages en leerbanen zodat ze ook op termijn over voldoende personeel kunnen beschikken.
 • De coronacrisis maakt de urgentie van ondersteuning van zzp’ers extra duidelijk. Het ZZP NOB Boost project krijgt een nieuwe impuls.

 

Poho Ruimte en mobiliteit

 • Gedeputeerde Van der Maat geeft een toelichting op het Beleidskader Mobiliteit. Met dit kader geeft de provincie uitvoering aan de provinciale omgevingsvisie op het gebied van mobiliteit. De provincie wil graag met de regio samenwerken.
 • De bestuurders worden bijgepraat over de verstedelijkingsagenda. Deze agenda is een verkenning, geen beleid. De toenemende druk op de bestaande infrastructuur en op de woningmarkt dwingt tot strategische beslissingen. Het voorstel is om de verstedelijking en vier regionale woningbouwopgaven als regio op te pakken.
 • De Brabantse inbreng in het ‘Corridor A50’-overleg in Gelderland is goed meegenomen in het eindrapport. Er is vertrouwen in de voorgestelde maatregelen.

 

Poho Economie

 • Presentatie van de regionale aanpak arbeidsmigranten. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal. Sinds 1 oktober jl. is Gerard Olthof de nieuwe projectleider.
 • De ondersteuning van het Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) wordt een jaar opgeschort. Eind 2021 wordt opnieuw deelname van de regio en nieuwe financiering afgewogen.
 • Binnen Voedsel en Gezondheid worden concrete projecten rond voedselvaardigheid en verspilling ontwikkeld. Bekijk het filmpje.

 

Poho Duurzame leefomgeving

 • Presentatie van de projecten van het programma Klimaatadaptatie
 • De bestuurders krijgen een presentatie over het Regio Deal project Puzzelen met ruimte. De wethouders worden gevraagd hieraan deel  te nemen.
 • Gemeenten en waterschappen in Noordoost-Brabant zullen in januari 2021 het Schone Lucht Akkoord ondertekenen samen met de provincie Noord-Brabant
   

De eerstvolgende Regiodag is op 10 december a.s. in Uden. Ook deze is weer geheel online.

 


Meer over: Organisatie